Meclis Gündemi

06-01-2017

06 OCAK 2017 MECLİS GÜNDEMİ

Açıklama: C:UserspkavakDesktoplogo.png

 

 

                 

 

 

T.C.

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

06.01.2017

15:00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

31 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

1 nci

1 nci

 

—                  GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 06.01.2017 Cuma günü Saat: 15:00’ de, Mudanya Belediyesi Tirilye Faruk Çelik Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (31) nci, 2017 Yılı Ocak Ayı Olağan toplantısına ait gündemdir.

 

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2016/432 Sayılı; Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2017/05 Sayılı; T.C. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması ve üye seçimi yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2016/1447 Sayılı; Müdürlüklerin birleştirilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2016/1448 Sayılı; Kadro iptali ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2016/1446 Sayılı; Müdürlük oluşturulması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2016/1449 Sayılı; Kadro ihdası yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2017/1 Sayılı; Taşınmaz Tahsisi yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2017/2 Sayılı; Yeni Mahalle 2.Hanımeli Sokak No:4 adres ve 1402 Ada 5 Parselde kayıtlı 2.katta bulunan 474,37m2 yüzölçümlü bağımsız bölümün Dinç Spor Kulübüne

Tahsisi yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 2017/2 Sayılı; Takas yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017/1 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 135 Ada, 3 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017/2 Sayılı; Kumyaka Mahallesi 123Ada, 8 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017/3 Sayılı; Hançerli Mahallesi 1901 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017/4 Sayılı; Bademli Mahallesi 326 Parselin güneyindeki park alanına ait plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 14: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017/5 Sayılı; Sakarya Mahallesi 1142 Ada, 11 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017/6 Sayılı; Yalı Mahallesi 1861 Ada, 18 ve 19 Parsellere plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 16: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2017/7 Sayılı; Bademli Mahallesi 1499 Parseldeki plan değişikliğine yapılan 1 adet askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

 

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 17:  Hukuk Komisyonu - İmar Komisyonunun 2016/271 Sayılı; Tahsis yapılması ile ilgili ortak raporu.

 

Gündem 18:  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2016/250 Sayılı; T.C.Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne Tahsis yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 19:  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2016/270 Sayılı; 2 Adet Arsa satışı yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 20:  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2016/248 Sayılı; Sokak ismi değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 21:  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2016/249 Sayılı; Sokak ismi verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 22:  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2016/253 Sayılı; Cadde ismi değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 23:  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2016/289 Sayılı; Parklara isim verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 24:  İmar Komisyonunun 2014/134 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu.

 

Gündem 25:  İmar Komisyonunun 2016/251 Sayılı; Eğitim Mahallesi 1985 Ada, 1 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 26:  İmar Komisyonunun 2016/272 Sayılı; İçkili yer bölgelerinin belirlenmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 27:  İmar Komisyonunun 2016/273 Sayılı; Ticari Alanlar ile ilgili raporu.

 

Gündem 28:  İmar Komisyonunun 2016/274 Sayılı; Otopark yerleri ile ilgili raporu.

 

Gündem 29:  İmar Komisyonunun 2016/275 Sayılı; Ülkü Mahallesi 389 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 30:  İmar Komisyonunun 2016/276 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 1556 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 31:  İmar Komisyonunun 2016/277 Sayılı; Eğitim Mahallesi 2018 Ada, 3 ve 4 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 32:  İmar Komisyonunun 2016/278 Sayılı; Tekkeiatik Mahallesi 1015 Ada, 8 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 33:  İmar Komisyonunun 2016/279 Sayılı; Esence Mahallesi 2438 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 34:  İmar Komisyonunun 2016/280 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2099 Ada, 7 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 35:  İmar Komisyonunun 2016/281 Sayılı; Göynüklü Mahallesi 1007 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 36:  İmar Komisyonunun 2016/282 Sayılı; Bademli İlave Revizyon İmar planına yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 37:  İmar Komisyonunun 2016/290 Sayılı; Göynüklü Mahallesi 421  Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Hayri TÜRKYILMAZ

                                                                                                                                        Belediye Başkanı