Meclis Gündemi

07-04-2017

07 NİSAN 2017 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

                 

 

 

T.C.

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

07.04.2017

15:00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

34 ncü

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

1 nci

1 nci

 

—                  GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 07.04.2017 Cuma günü Saat: 15:00’ de, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (34) ncü, 2017 Yılı Nisan Ayı Olağan toplantısına ait gündemdir.

 

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: Başkanlık Makamının; Belediyemizin 2016 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait denetim raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereği, Başkan tarafından okutmak suretiyle meclise bilgi verilmesi.

 

Gündem 02: Başkanlık Makamının E.9318 Sayılı; 2016 Mali Yılı Faaliyet raporu ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8585 Sayılı; Bir yıl görev yapmak üzere, İki Adet Encümen Üyesinin gizli oyla seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8588 Sayılı; Bir yıl görev yapmak üzere, en az üç, en çok beş üyeden oluşacak İhtisas Komisyonları Üyeliği seçimi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.9377 Sayılı; Güzelyalı Halk Dansları Topluluğu sorumlu ve dansçılarının pasaport işlemleri ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.8593 Sayılı; Şartlı Bağış ile ilgili yazısı.   

 

Gündem 07: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.9615 Sayılı; Taşıt ve İş Makineleri alınabilmesi için İller Bankasından kredi alınması ile ilgili yazısı.   

 

Gündem 08: Fen İşleri Müdürlüğü’nün E.9218 Sayılı; Parklara isim verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3734 Sayılı; Yalı Mahallesi 1861 Ada, 24 Parseldeki plan değişikliğine yapılan 1 adet askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 10: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4794 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1268 Ada, 6 Parseldeki plan değişikliğine yapılan 1 adet askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7960 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Bademli-Mürsel-Yörükali Bölgesi Uygulama imar planına yapılan 1 adet askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8011 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2090 Ada, 2 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8150 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2339 Ada, 2 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

 Gündem 14: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8523 Sayılı; Bademli Mahallesi 196 Ada, 1 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 15: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8724 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2115 Ada, 8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

   

Gündem 16: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9390 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1185 Ada, 16 Parsel ve 1190 Ada, 35 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 17: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9446 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı, Plan Notu değişikliği önerisi yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 18: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3474 Sayılı; Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri ile ilgili görüş alınmak üzere Meclis Kararının alınması ile ilgili yazısı.   

 

Gündem 19: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8630 Sayılı; Kumyaka Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri ile ilgili görüş alınmak üzere Meclis Kararının alınması ile ilgili yazısı.   

 

Gündem 20: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9453 Sayılı; Büfe ve çay bahçesi (kafeterya) fonksiyonuna sahip yapı ile açık spor alanları ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 21:  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2017/71 Sayılı; Mülkiyete Belediyemize ait 1402 Ada, 5 Parselde kayıtlı Yeni Mahalle 2.Hanımeli Sokak No:4 adresinde kayıtlı taşınmazın tahsisinin yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 22:  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2017/72 Sayılı;  Mülkiyete Belediyemize ait 35 Adet Arsanın satışının yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 23:  İmar Komisyonunun 2017/73 Sayılı; Has Mahalle 1222 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 24:  İmar Komisyonunun 2017/74 Sayılı; Yalı Mahallesi 1902 Ada, 7 ve 8 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 25:  İmar Komisyonunun 2017/75 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2147 Ada, 1 ve 2 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 26:  İmar Komisyonunun 2017/76 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 1640 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 27:  İmar Komisyonunun 2017/77 Sayılı;  Has Mahallesi 359 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 28:  İmar Komisyonunun 2017/78 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1529 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın batısında, 1288 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yer alan park alanı üzerinde büfe ve çay bahçesi (Kafeterya) fonksiyonu olarak tahsisinin yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 29:  İmar Komisyonunun 2017/83 Sayılı;  Göynüklü Mahallesi 1007 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 30:  İmar Komisyonunun 2017/84 Sayılı;  Çağrışan Mahallesi 1777 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 31:  İmar Komisyonunun 2017/88 Sayılı;  Bademli Mahallesi 1570 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 32:  İmar Komisyonunun 2017/92 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2078 Ada, 1 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı