Meclis Gündemi

08-05-2017

08 MAYIS 2017 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

                 

 

 

T.C.

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

08.05.2017

15:00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

35 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

1        nci

1  nci

 

              GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 08.05.2017 Pazartesi günü Saat: 15:00’ de, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (35) nci, 2017 Yılı Mayıs Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşimine ait gündemdir.

 

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: Başkanlık Makamının 2017/323 Sayılı; 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Encümen Kararı.

 

Gündem 02: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.13123 Sayılı; Taşınmazların kira sürelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.11810 Sayılı; Cadde ve Sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8349 Sayılı; Yalı Mahallesi 1808 Ada, 10 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.11231 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2147 Ada, 1 ve 2 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 06: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.11817 Sayılı; UEDAŞ’ ın Ömerbey Mahallesi 1514 Ada, 1 Parselin batısındaki park alanına ait trafo yeri plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 07: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.12921 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1448 Ada’daki imar planı düzenleme sahasına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.12771 Sayılı;  Plan Zayiat bedeline karşı başa baş takas yapılması ile ilgili yazısı.

 

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 09: İmar Komisyonunun 2017/86 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1502 Ada, 2 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 10: İmar Komisyonunun 2017/101 Sayılı; Yalı Mahallesi 1861 Ada, 24 Parseldeki plan değişikliğine yapılan 1 adet askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 11: İmar Komisyonunun 2017/102 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1268 Ada, 6 Parseldeki plan değişikliğine yapılan 1 adet askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 12: İmar Komisyonunun 2017/103 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Bademli-Mürsel-Yörükali Bölgesi Uygulama imar planına yapılan 1 adet askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 13: İmar Komisyonunun 2017/105 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2339 Ada, 2 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 14: İmar Komisyonunun 2017/107 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2115 Ada, 8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 15: İmar Komisyonunun 2017/108 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1185 Ada, 16 Parsel ve 1190 Ada, 35 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 16: İmar Komisyonunun 2017/109 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı, Plan Notu değişikliği önerisi yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 17: İmar Komisyonunun 2017/112 Sayılı; Büfe ve çay bahçesi (kafeterya) fonksiyonuna sahip yapı ile açık spor alanları ile ilgili raporu.

 

Gündem 18: İmar Komisyonunun 2017/115 Sayılı; Has Mahalle 1222 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 19: İmar Komisyonunun 2017/119 Sayılı; Has Mahallesi 359 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı