Meclis Gündemi

02-06-2017

02 HAZİRAN 2017 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

                 

 

 

T.C.

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

02.06.2017

15:00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

36 ncı

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

1        nci

1  nci

 

—                  GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 02.06.2017 Cuma günü Saat: 15:00’ de, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (36) ncı, 2017 Yılı Haziran Ayı Olağan toplantısına ait gündemdir.

 

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8856 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1464 Ada, 3 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15619 Sayılı; UEDAŞ’a ait Bademli Mahallesi 114 Ada, 2 Parselin doğusundaki park alanına ve Mürsel Mahallesi 107 Ada’nın kuzeyindeki park alanına ait trafo yeri plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15868 Sayılı; Kumyaka Mahallesi 108 Ada, 465 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16143 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1274 Ada, 2 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 05: Plan ve Bütçe Komisyonunun 2017/128 Sayılı; Kira Sürelerinin belirlenmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 06: Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2017/129 Sayılı; Cadde ve Sokak isimleri verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 07: Eğitim ve Sağlık Komisyonu - İmar Komisyonunun 2017/147 Sayılı; Yıkım ruhsatları ile ilgili ortak raporu.

 

Gündem 08: Hukuk Komisyonu - İmar Komisyonunun 2017/146 Sayılı; Kentsel Dönüşüm ile ilgili ortak raporu.

 

Gündem 09: İmar Komisyonunun 2016/262 Sayılı; Çepni Mahallesi 141 Ada, 64 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 10: İmar Komisyonunun 2017/104 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2090 Ada, 2 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 11: İmar Komisyonunun 2017/106 Sayılı;  Bademli Mahallesi 196 Ada, 1 Parselin batısındaki park alanına ait imar plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 12: İmar Komisyonunun 2017/110 Sayılı; Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri ile ilgili raporu.

 

Gündem 13: İmar Komisyonunun 2017/111 Sayılı; Kumyaka Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri ile ilgili raporu.

Gündem 14: İmar Komisyonunun 2017/130 Sayılı; Yalı Mahallesi 1808 Ada, 10 Parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 15: İmar Komisyonunun 2017/131 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2147 Ada, 1 ve 2 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 16: İmar Komisyonunun 2017/132 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1514 Ada, 1 Parselin batısındaki park alanına ilişkin plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 17: İmar Komisyonunun 2017/133 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1448 Ada’daki imar planı düzenleme sahasına ait plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 18: İmar Komisyonunun 2017/134 Sayılı; Plan Zayiat bedeline karşı başa baş takas yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 19: İmar Komisyonunun 2017/141 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1185 Ada, 16 Parsel ve 1190 Ada, 35 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 20: İmar Komisyonunun 2017/142 Sayılı; 1/1000 Ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı, Plan Notu değişikliği önerisi yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 21: İmar Komisyonunun 2017/143 Sayılı; Büfe ve çay bahçesi (kafeterya) fonksiyonuna sahip yapı ile açık spor alanları ile ilgili raporu.

 

Gündem 22: İmar Komisyonunun 2017/148 Sayılı; Çağrışan Mahallesi 67-71-1211-1214 Parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı