Meclis Gündemi

03-11-2017

07 KASIM 2017 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

                 

 

 

T.C.

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

07.11.2017

15:00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

41 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

1        nci

1  nci

 

 

—                  GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 07.11.2017 Salı günü Saat: 15:00’ de, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (41) nci, 2017 Yılı Kasım Ayı Olağan toplantısına ait gündemdir.

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

Gündem 01: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.33185 Sayılı; Belediye Meclis Üyesi Ali POLAT’ın Üyesi olduğu Komisyon ve Belediye Birliklerinden istifası nedeni ile Komisyon ve Birliklere Üye Seçimi yapılması ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.32538 Sayılı; 2018 Yılı Belediye Sendika Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına Yetki verilmesi ile ilgili yazısı.  

 

Gündem 03: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.32507 Sayılı; Memur Kadro İhdası ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.33295 Sayılı; Müdürlükler arası Ödenek Aktarma ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33068 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1503 Ada, 18 ve 19 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı. 

 

Gündem 06: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33070 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1597,1598,1599 ve 1384 Adalarına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem07: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33067 Sayılı; Eğitim Mahallesi 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ve 2008 Adalara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 08: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33074 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1511 Ada, 1 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 09: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33078 Sayılı; Yalı Mahallesi 1811 Adanın Doğusundaki “Açık Pazar Yeri” fonksiyonlu alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem10: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33077 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1343,1344,1359,1379,1394,1395 ve 1440 Adalarındaki İmar Planı Düzenleme Sahasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 11: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33070 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1597,1598,1599 ve 1384 Adalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

 

Gündem 12: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.30850 Sayılı; UEDAŞ’ a ait İlçemiz Altıntaş Mahallesi 2130 Parselin Batısındaki Park alanına ilişkin 06.10.2017 tarih ve 30850 Sayılı İmar Planı Tadilatı ile ilgili yazısı.

 

Gündem 13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33197 Sayılı; İlçemiz sınırları dahilinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan, mevcut ve yapılmakta olan inşaatların tadilat ruhsatı tanzim edilmek suretiyle, çekme mesafeleri içerisinde güvenlik kulübesi ve giriş taklarının yapılabilmesi ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

Gündem 14: İmar Komisyonunun 2017/273 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1531 Ada, 1 Parsele ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 15: İmar Komisyonunun 2017/282 Sayılı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yaptırılmış olan, Yeni Mahalle (Ömerbey Mahallesi) 1396 Adaya ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 16: İmar Komisyonunun 2017/244 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1183 Ada, 3 Parsele ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 17: İmar Komisyonunun 2017/283 Sayılı;  Bademli Mahallesi 1570 Parsele ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 18: İmar Komisyonunun 2017/243 Sayılı;  Eğitim Mahallesi 2050 Ada, 2 Parsele ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 19: İmar Komisyonunun 2017/285 Sayılı; Bademli Mahallesi 1408,1409,1534 ve 1542 Parsellere ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 20: İmar Komisyonunun 2017/284 Sayılı;  Burgaz Mahallesi 2338 Ada, 1 Parsele ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 21: İmar Komisyonunun 2017/286 Sayılı;  Bademli Mahallesi 1314 Parsele ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 22: İmar Komisyonunun 2017/287 Sayılı;  Yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında “Plan Hükümleri” ile ilgili değişiklik önerisine ilişkin talebinin incelenmesi için ek süre verilmesi raporu.

 

Gündem 23: İmar Komisyonunun 2017/281 Sayılı;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yaptırılmış olan, Kumyaka Mahallesi 108 Adaya ilişkin Plan Değişikliği talebinin incelenmesi için ek süre verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 24: İmar Komisyonunun 2017/279 Sayılı;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yaptırılmış olan, Halitpaşa Mahallesi 1528,1276,1529 ve 1294 Adalara ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 25: İmar Komisyonunun 2017/278 Sayılı;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Yoluyla yaptırılmış olan, Siteler Mahallesi 1944 Ada 7 Parsele ilişkin Plan Değişikliği yapılması ile ilgili raporu.

 

Gündem 26: İmar Komisyonunun 2017/277 Sayılı;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.29233 sayılı yazısı ile ilgili raporu.

 

Gündem 27: İmar Komisyonunun 2017/272-280 Sayılı;  Hasanbey Mahallesi 1041 ve 1053 Adalara ilişkin Plan Değişikliği talebinin incelenmesi için ek süre verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 28: İmar Komisyonunun 2017/257 Sayılı;  Burgaz Mahallesi 2115 Ada 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 Parsellere ait 15.06.2017 tarih 1689 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan Plan Değişikliği talebine ilişkin yapılan 4 adet askı itirazı ile ilgili raporu.

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı