Meclis Gündemi

01-12-2017

07 ARALIK 2017 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

                 

 

 

T.C.

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAATİ

07.12.2017

15.00

SECİM DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

2014  /  2019

42 nci

TOPLANTI DÖNEMİ

TOPLANTI NOSU

1        nci

1  nci

 

—                  GÜNDEM: Mudanya Belediye Meclisinin 07.12.2017 Perşembe günü Saat: 15.00’ da, Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapacağı 2014/2019 seçim döneminin (42) nci, 2017 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısına ait gündemdir.

 

 

— DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ                                                                    :

 

Gündem 01: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.36451 Sayılı; Memur Kadro İhdası ile ilgili yazısı.

 

Gündem 02: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.36457 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücreti ile ilgili yazısı.

 

Gündem 03: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.36579 Sayılı; Çayönü Mahallesi 103 Ada, 2 Parsel ve 102 Ada, 164 Parselde kayıtlı Çayır nitelikli taşınmazların organize büyükbaş hayvancılık sitesi kurmak ve işletmek için S.S.Çayönü Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından tahsisi talebi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 04: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.35058 Sayılı; Sokak ismi verilmesi ile ilgili yazısı.

 

Gündem 05: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.35083 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1514 Ada, 1 Parselin Batısında yer alan park alanına Trafo alanı işlenmesine ilişkin 1 (bir) Adet Askı İtirazı ile ilgili yazısı.

 

— KOMİSYON RAPORLARI                                                                                                         :

 

Gündem 06: Plan ve Bütçe Komisyonunun 2017/294 Sayılı; Ödenek Aktarma ile ilgili raporu.

 

Gündem 07: İmar Komisyonunun 2017/302 Sayılı; Altıntaş Mahallesi 2130 Parselin Batısındaki Park alanına Trafo işlenmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 08: İmar Komisyonunun 2017/269-296-301 Sayılı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılmış olan Ömerbey Mahallesi 1597, 1598, 1599 ve 1384 Adaları kapsayan alanda yol kademelenmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 09: İmar Komisyonunun 2017/317 Sayılı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılmış olan Hasanbey Mahallesi 1041 ve 1053 Adalara ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 10: İmar Komisyonunun 2017/298 Sayılı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılmış olan Ömerbey Mahallesi 1511 Ada, 1 Parsele   

İlişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 11: İmar Komisyonunun 2017/303 Sayılı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.11.2017 tarih ve E.33197 sayılı yazısı ile sunulan “Güvenlik Kulübesi” ile ilgili raporu.

 

Gündem 12: İmar Komisyonunun 2017/320 Sayılı; Bademli Mahallesi 1419 Parsel ve 309 Parselin Batısındaki Park alanına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 13: İmar Komisyonunun 2017/266 Sayılı; Ömerbey Mahallesi 1464 Ada, 3 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 14: İmar Komisyonunun 2017/318 Sayılı; Burgaz Mahallesi 2115 Ada, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 Parsellere ait 15.06.2017 tarih 1689 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan plan değişikliği talebine ilişkin yapılan dört (4) adet askı itirazı ile ilgili raporu.

 

 

 

Gündem 15: İmar Komisyonunun 2017/307 Sayılı; Bademli Mahallesi 1570 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 16: İmar Komisyonunun 2017/319 Sayılı; Bademli Mahallesi olarak yazılan Çağrışan Mahallesi 998 Parsel ve 606 Parselin Kuzeyinde kalan Park alanı ve Güneyinde kalan Park alanına ait İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 17: İmar Komisyonunun 2017/299 Sayılı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılmış olan Yalı Mahallesi 1811 Adanın Doğusundaki “Açık Pazar Yeri” fonksiyonlu alana ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 18: İmar Komisyonunun 2017/295 Sayılı;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılmış olan Ömerbey Mahallesi 1503 Ada, 18 ve 19 Parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 19: İmar Komisyonunun 2017/300 Sayılı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılmış olan Ömerbey Mahallesi 1343, 1344, 1359, 1379, 1394, 1395 ve 1140 Adalarındaki İmar Planı Düzenleme Sahasına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 20: İmar Komisyonunun 2017/271-297 Sayılı;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılmış olan Eğitim Mahallesi 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 Adaları kapsayan alana ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

 

Gündem 21: İmar Komisyonunun 2017/304 Sayılı; Halitpaşa Mahallesi 1531 Ada, 1 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmesi için ek süre verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 22: İmar Komisyonunun 2017/323 Sayılı; Altıntaş Mahallesi 2370 Ada, 5 Parsele ilişkin Kot Revizyonu ve Plan Değişikliği talebinin incelenmesi için ek süre verilmesi ile ilgili raporu.

 

Gündem 23: İmar Komisyonunun 2017/322 Sayılı; Hasanbey Mahallesi, Hasanbey Kültür Merkezi Çevre Düzenlemesi içinde bulunan Mudanya Belediyesine ait olan kısmın kullanım hakkının Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ilişkin talebin incelenmesi için ek süre verilmesi ile ilgili raporu.

 

 Gündem 24: İmar Komisyonunun 2017/321 Sayılı; Mürsel Mahallesi H21-B-18-B-3C, H21-B-18-B-3-D, H21-B-18-C-2-A Paftalar, 742, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1459, 1460, 1461, 1462, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610 Nolu Parsellere yönelik hazırlanan, İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmesi için ek süre verilmesi ile ilgili raporu.

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı