Meclis Kararları

06-01-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 06.01.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (31) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Metin UYANIK                                                       Fatih PULAT

Erkan ALTINTAŞ                                                   

Akın POROY                                                        

Erdal AKTUĞ                                                         

Zeynep ŞEN

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT

Hüseyin ESEN

Metin BAĞCI

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Caner TAFSİN

Engin TOKGÖZ

Kadir KAHRAMAN

Mevlana ŞİMŞEK

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

 

Belediye Meclisi (24) mevcut,  (1) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (24) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/1; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 2016/432 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Denetim Komisyonunun 3 kişiden teşekkül etmesine ve yapılan gizli oylama sonucunda, Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyeleri  Servet Usta, Hayati Samast ve Mevlana Şimşek aday gösterilmiş olup, yapılan gizli oylama neticesinde; Servet Usta 24, Hayati Samast 24, Mevlana Şimşek 15,  oy almış olup Denetim komisyonuna seçilmelerine, Komisyon üyelerine Belediye Meclis Üyeleri Huzur hakkı 2017 yılı ilk altı ay için uygulanan ücret üzerinden günlük ödeme yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir. 


GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/2; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/5 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Doğal üye olarak Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ ve Yapılan açık oylama neticesi Asil Üyeliğe aday gösterilen Hayati Samast, Hüseyin Esen ve Ali Polat (15) oy alarak,  T.C.Kıyı Ege Belediyeler Birliği Asil Üyeliğine seçilmelerine ve Yedek Üyeliği Aday gösterilen Erdal Aktuğ, Engin Tokgöz ve Ozan Eroğlu (15) oy alarak T.C.Kıyı Ege Belediyeler Birliği Yedek Üyeliğine seçilmelerine yapılacak olan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ' a yetki verilmesine oyçokluğu ( MHP ve AK Parti Grubu Çekimser) ile karar verilmiştir.


GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/3;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 2016/1447 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi gereği; 06/06/2005 tarih ve 2005/57 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, 06/06/2005 tarih ve 2005/57 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Fen İşleri Müdürlüğü'ne, 04/03/2011 tarih ve 2011/34 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Kreş Müdürlüğü ve 04/07/2014 tarih ve 2014/251 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 07/01/2013 tarih ve 2013/01 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Özel Kalem Müdürlüğü ile birleştirilmesi ve bütçelerinin birleştirildikleri müdürlüklere aktarılmasına (MHP ve AK Parti Grubu Red, Metin Bağcı ve Metin Uyanık Çekimser) oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/4; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 2016/1448 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (II) sayılı boş kadro değişikliği cetveli ve (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin tasdikinin yapılmasına (MHP ve AK Parti Grubu Red, Metin Bağcı ve Metin Uyanık Çekimser) oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/5;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 2016/1446 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde Arşiv Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oluşturulmasına  (MHP ve AK Parti Grubu Red, Metin Bağcı ve Metin Uyanık Çekimser) oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/6; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 2016/1449 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, (MHP ve AK Parti Grubu Red, Metin Bağcı ve Metin Uyanık Çekimser) oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/7; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi Leylak Cad.No:2/2 adresinde bulunan 144 Ada, 2 Parsel yanındaki 6.974,00m2 yüzölçümlü Park alanının Tahsisinin yapılması ile ilgili evrakın incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/8; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/2 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yeni Mahalle 2.Hanım Eli Sokak No:4 adres ve 1402 Ada, 5 Parselde kayıtlı 2.katta bulunan 474,37m2 yüzölçümlü bağımsız bölümün Tahsisinin yapılması ile ilgili evrakın incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/9;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/2 sayılı Takas yapılması ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/10; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 135 Ada, 3 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/11; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/2 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Mahallesi 123 Ada, 8 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/12; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Hançerli Mahallesi 1901 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/13; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 326 Parselin güneyindeki park alanına ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/14; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/5 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Sakarya Mahallesi 1142 Ada, 11 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/15; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/6 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yalı Mahallesi 1861 Ada, 18 ve 19 Parsellere ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/16; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarih ve 2017/7 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1499 Parsele ilişkin 1 adet askı itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/17; İmar Komisyonu – Hukuk Komisyonu’nun 17.12.2016 tarih ve 2016/271 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Siteler Mahallesi 1944 Ada, 7 Parselde kayıtlı 1.011,49m2 arsa vasıflı taşınmazın “Cemevi” yapılmak üzere Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi’ne 5393 Sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince tahsisine, düzenlenecek olan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2017/18; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.12.2016 tarih ve 2016/250 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Çekrice Mahallesi İsimsiz Sokak No:17 adresinde kayıtlı 1 Pafta, 1203 Parselin üzerinde bulunan 90,00m2 Daire ile 20,00m2 Sağlık Evi’nin, T.C.Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili kararın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/19; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.12.2016 tarih ve 2016/270 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 173 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 2 Adet Arsa Vasıflı taşınmazların satışının yapılması ile ilgili kararın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/20; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 13.12.2016 tarih ve 2016/248 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Sokak ismi değişikliği ile ilgili kararın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/21; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 13.12.2016 tarih ve 2016/249 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Sokak ismi verilmesi ile ilgili kararın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/22; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 14.12.2016 tarih ve 2016/253 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Cadde ismi değişikliği ile ilgili kararın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/23;  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 14.12.2016 tarih ve 2016/289 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Parklara isim verilmesi ile ilgili kararın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/24; İmar Komisyonu’nun 28.12.2016 tarih ve 2014/134 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu’nun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2017/25; İmar Komisyonu’nun 15.11.2016 tarih ve 2016/251 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Eğitim Mahallesi 1985 Ada 1 Parsele ait imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oyçokluğu (MHP Grubu ve AK Parti Grubu Red, Metin Bağcı Çekimser) ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2017/26; İmar Komisyonu’nun 19.12.2016 tarih ve 2016/272 sayılı İçkili Yer Bölgesinin Belirlenmesi ile ilgili raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ - 2017/27; İmar Komisyonu’nun 19.12.2016 tarih ve 2016/273 sayılı Ticari alanlar ile ilgili raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.


GÜNDEMİN 28 NCİ MADDESİ - 2017/28; İmar Komisyonu’nun 19.12.2016 tarih ve 2016/274 sayılı Otopark ve Güvenlik ile ilgili raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29 NCU MADDESİ - 2017/29; İmar Komisyonu’nun 19.12.2016 tarih ve 2016/275 sayılı Ticari alanlar ile ilgili raporunun görüşülmesi sonucunda; Ülkü Mahallesi 389 Parsele ait imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30 NCU MADDESİ - 2017/30; İmar Komisyonu’nun 19.12.2016 tarih ve 2016/276 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 1556 Parsele ait imar planı değişikliğinin yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31 NCİ MADDESİ - 2017/31; İmar Komisyonu’nun 19.12.2016 tarih ve 2016/277 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Eğitim Mahallesi 2018 Ada, 3 ve 4 Parsellere ait imar planı değişikliğinin yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32 NCİ MADDESİ - 2017/32; İmar Komisyonu’nun 28.12.2016 tarih ve 2016/278 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Tekkeiatik Mahallesi 1015 Ada 8 Parsel ile ilgili talebin 1/1000 ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında değerlendirilecek olması sebebiyle yapılacak bir işlem olmadığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 33 NCÜ MADDESİ - 2017/33; İmar Komisyonu’nun 28.12.2016 tarih ve 2016/279 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Esence Mahallesi 2438 Parsele ait imar planı değişikliğinin   incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34 NCÜ MADDESİ - 2017/34; İmar Komisyonu’nun 21.12.2016 tarih ve 2016/280 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2099 Ada, 7 Parsele ait imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35 NCİ MADDESİ - 2017/35; İmar Komisyonu’nun 28.12.2016 tarih ve 2016/281 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Göynüklü Mahallesi 1007 Parsele ait imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36 NCI MADDESİ - 2017/36; İmar Komisyonu’nun 21.12.2016 tarih ve 2016/282 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Bademli İlave Revizyon İmar Planına yapılan askı itirazlarının ekteki tablodaki şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37 NCİ MADDESİ - 2017/37; İmar Komisyonu’nun 28.12.2016 tarih ve 2016/290 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Göynüklü Mahallesi 421 Parsele ait imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 KÂTİP ÜYE                                               KÂTİP ÜYE                                   MECLİS BAŞKANI

Özgür ÖZKUMİT                                       Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ

                        Belediye Başkanı