Meclis Kararları

03-02-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 03.02.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (32) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Metin UYANIK                                                       Dergah Mansur ALKAN  

Erkan ALTINTAŞ                                                   Mehmet KALDIRIM

Akın POROY                                                        

Erdal AKTUĞ                                                         

Zeynep ŞEN

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT

Hüseyin ESEN

Metin BAĞCI

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Caner TAFSİN

Engin TOKGÖZ

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN

Mevlana ŞİMŞEK

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

 

Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/38; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.01.2017 tarih ve E.1632 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;     19.01.2017 tarih ve 2016/1098 Esas, 33 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı; Buski Genel Müdürlüğü'nce her İlçede ayrı ayrı tahsilat yapılmak üzere; 2016 yılı Ocak - Aralık dönemi evsel katı atık toplama hizmetlerine ilişkin konut ve işyeri abonesi kategorilerinde, Konutlarda 6,70.-TL., İşyerlerinde 21,00.-TL. Uygulanmasının uygun olduğun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/39; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve E.1764 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya da çıkmakta olan Eli Edebiyat Dergisinin kurucu ve yazarlarından merhum İhsan ÜREN' in adının bir sokağa verilmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/40;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.01.2017 tarih ve E.1040 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;   Maliye Bakanlığının 05.01.2017 tarih ve 325 sayılı genelgesi gereği Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan personelin ücretlerinin Alt Sınır olarak belirlenmesine ve ek ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/41; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.01.2017 tarih ve E.1222 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (III) sayılı Memur Kadro Değişiklik Cetvelinin tasdikinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Sayfa – 2

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/42;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27.01.2017 tarih ve E.1637 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Siteler Mahallesi 1944 Ada, 7 Parselde kayıtlı 1.011,49m2 arsa vasıflı taşınmazın “Cemevi” yapılmak üzere Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi’ne 5393 Sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince 25 (Yirmibeş) yıllığına, Yıllık 1,00.-TL. bedelle tahsisine, düzenlenecek olan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/43;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27.01.2017 tarih ve E.1618 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait 1458 Ada 1 Parselde kayıtlı Ömerbey Mahallesi Deniz Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:5 No:110 adresinde bulunan taşınmazın Dernek Bürosu olarak kullanılmak üzere kira ihalesine çıkarılabilmesi için evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/44; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27.01.2017 tarih ve E.1586 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz tasarrufunda bulunan Halitpaşa Mahallesi 1184 Ada, 1 Parselde kayıtlı toplam 6.755,00m2 yüzölçümlü Park Alanının kira ihalesine çıkarılabilmesi için evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/45; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve E.1519 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 1777 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/46;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve E.1650 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1464 Ada, 2 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/47; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve E.1652 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1502 Ada, 2 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/48; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve E.1655 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1553 Ada, 1 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/49; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve E.1741 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1570 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/50; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 12.01.2017 tarih ve 2017/20 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Aydınpınar Mahalle Muhtarı’nın talebinin uygun olmadığına oyçokluğu (MHP Grubu Red) ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/51;  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 12.01.2017 tarih ve 2017/21 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;   Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Tirilye Mahallesinde son yapılan plan değişikliğinde oluşan 4 adet isimsiz yola;

1.      Şekerya Sokak

2.      Kuzgunkaya Sokak

3.      Sarıyazma Sokak

4.      Kalamya Sokak;   İsimlerinin verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği oyçokluğu (MHP Grubu Red) ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/52; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 15.01.2017 tarih ve 2017/22 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi Dünya Caddesi isminin Ali AKMAN Caddesi olarak değiştirilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Sayfa – 3

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/53; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 15.01.2017 tarih ve 2017/23 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Yüksel DOĞAN’ ın 03.11.2016 tarih ve 14867 sayılı dilekçesindeki talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/54; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 17.01.2017 tarih ve 2017/7 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 16.01.2017 tarih ve 2017/512 sayılı ekteki görüş doğrultusunda bahsi geçen Çağrışan Mahallesi Leylak Cad.No:2/2 adresinde bulunan 144 Ada, 2 Parsel yanındaki 6.974,00m2 yüzölçümlü Park alanının Parsel numarası olmaması ve bahsi geçen binanın Yapı Kullanma İzni ve Yapı Ruhsatı olmamasından dolayı Tahsisin mümkün olmayacağı, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2017/55; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.01.2017 tarih ve 2017/8 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Yeni Mahalle 2.Hanım Eli Sokak No:4 adres ve 1402 Ada, 5 Parselde kayıtlı 2.katta bulunan 474,37m2 yüzölçümlü bağımsız bölümün tahsisinin yapılması ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/56; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.01.2017 tarih ve 2017/18 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Çekrice Mahallesi İsimsiz Sokak No:17 adresinde kayıtlı 1 Pafta, 1203 Parselin üzerinde bulunan 90,00m2 Daire ile 20,00m2 Sağlık Evi’nin T.C.Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Tahsisinin yapılmasına, düzenlenecek olan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/57;  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12.01.2017 tarih ve 2017/19 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;     Komisyon raporunun aynen kabulüne;

Mahalle          Niteliği            Ada     Parsel Toplam Alan                  Hisse          Satılacak Hisse

Çağrışan          Arsa                173        2        1.773,98m2                457/1200            675,59m2

Çağrışan          Arsa                123        2        1.848,00m2                Tam                 1.848,00m2

          Arsa vasfındaki taşınmazlarının satışının yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 1.maddesinin (e) fıkrası gereği uygun olduğuna (MHP Grubu, AK Parti Grubu, Metin Bağcı ve Metin Uyanık Red) (13 Kabul, 11 Red) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/58; İmar Komisyonu’nun 16.01.2017 tarih ve 2017/9 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; 1929 Ada, 1 Parsel ve 1941 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin talebin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/59; İmar Komisyonu’nun 16.01.2017 tarih ve 2017/10 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 135 Ada, 3 Parsele ait imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına (MHP Grubu, AK Parti Grubu, Metin Bağcı ve Metin Uyanık Red) (13 Kabul, 11 Red) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/60;  İmar Komisyonu’nun 16.01.2017 tarih ve 2017/11 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Mahallesi 123 Ada, 8 Parsele ait imar planı değişikliğinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/61; İmar Komisyonu’nun 16.01.2017 tarih ve 2017/10 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Hançerli Mahallesi 1901 Parsele ait imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2017/62; İmar Komisyonu’nun 26.01.2017 tarih ve 2017/13 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 326 Parselin kuzeydoğusundaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Sayfa – 4

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2017/63; İmar Komisyonu’nun 26.01.2017 tarih ve 2017/14 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Sakarya Mahallesi 1142 Ada, 11 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ - 2017/64; İmar Komisyonu’nun 26.01.2017 tarih ve 2017/15 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Yalı Mahallesi 1861 Ada, 18 ve 19 Parsellere ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28 NCİ MADDESİ - 2017/65; İmar Komisyonu’nun 16.01.2017 tarih ve 2017/16 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1499 Parsele ilişkin yapılan bir adet askı itirazının uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 29 NCU MADDESİ - 2017/66; İmar Komisyonu’nun 26.01.2017 tarih ve 2017/28 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;     İlçemiz sınırları dahilinde bugün itibariyle yapımı tamamlanmış, yapı kullanma izin aşamasına gelmiş binaların ilgili plan tadilatının yapıp onaylaması ve talep etmesi halinde ayrık nizama tabi bölgelerde konut ve ticari kullanımlı yapıların, yol cephesi boyunca 5m çekme mesafesi içerisinde 1m yeşil bant bırakılmak sureti ile gerekli düzenlemeler yapılarak otopark ihtiyacını karşılayabilecek şekilde araba tefrişinin yapılabilmesi ve parsel içerisine giriş-çıkışların sağlanabilmesi, ayrıca güvenliği sağlayabilmek amaçlı üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün veya 10’dan fazla bağımsız bölüm yapılması mümkün parsellerde, trafik emniyeti bakımından tehlike arz etmemek ve hiçbir şartta parsel sınırını aşmamak kaydıyla 5m çekme mesafesi içerisinde max.9m² olmak şartıyla, yüksekliği tabii veya tesviye edilmemiş zeminden itibaren 4m’yi geçmemek şartıyla güvenlik kulübesi imalatı (TAKS hesabına dahil edilmeden) yapılabilmesi” şekliyle uygun olduğuna (Metin Bağcı ve Metin Uyanık Red) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30 NCU MADDESİ - 2017/67; İmar Komisyonu’nun 26.01.2017 tarih ve 2017/30 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;     Komisyon raporunun aynen kabulüne,  plan notlarında 1.maddenin- bodrum katlarda otel birimleri yer alabilir emsale dahil değildir kısmının çıkartılarak 5.madde de mahya yüksekliği 5m’yi geçemez kısmının mahya yüksekliği 4.50’yi geçemez olarak düzeltilerek ve h=30.50’nin de h=20.50 olarak düzeltilerek , Çağrışan Mahallesi 1556 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına (MHP Grubu Red, Metin Bağcı ve Metin Uyanık Red) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31 NCİ MADDESİ - 2017/68; İmar Komisyonu’nun 26.01.2017 tarih ve 2017/31 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Eğitim Mahallesi 2018 Ada, 3 ve 4 Parsellere ait imar planı değişikliğinin uygun olmadığına oyçokluğu (MHP Grubu Red) ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32 NCİ MADDESİ - 2017/69; İmar Komisyonu’nun 26.01.2017 tarih ve 2017/33 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Esence Mahallesi 2438 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33 NCÜ MADDESİ - 2017/70;  CHP Grubunun yazılı önergesinin görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Güzelyalı Yalı Mahallesi 51.Sokakta Belediyemiz tarafından yaptırılan ve içerisinde 1 adet çay ocağı ve 1 adet bay/bayan tuvaletinin bulunduğu, muhtelif ölçülerde 22 adet stanttan oluşan mini Pazar, Belediyemiz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında değerlendirilmesi amacıyla; tahsis kararı alınmasına, tahsis şartlarının, kullanım süresinin ve ücretinin Belediye Encümeni tarafından belirlenebilmesi için Encümene yetki verilmesine ve düzenlenecek olan sözleşmeleri imzalamak için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 KÂTİP ÜYE                                               KÂTİP ÜYE                                   MECLİS BAŞKANI

 

    Özgür ÖZKUMİT                              Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ

                         Belediye Başkanı