Meclis Kararları

03-03-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 03.03.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (33) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Metin UYANIK                                                      

Erkan ALTINTAŞ                                                   

Akın POROY                                                        

Erdal AKTUĞ                                                         

Zeynep ŞEN

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT

Hüseyin ESEN

Metin BAĞCI

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Mahmure UÇAR

Mustafa AY

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN

Mevlana ŞİMŞEK

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

 

Belediye Meclisi (25) mevcutla toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (25) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/71; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.4913 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait 1402 Ada 5 Parsel kayıtlı Yeni Mahalle 2.Hanımeli Sokak No:4 adresinde kayıtlı bulunan taşınmazın tahsisi ile ilgili evrakın incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/72;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.4964 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait 35 adet arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılabilmesi ile ilgili evrakın incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

          

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/73;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3209 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Hasköy Mahallesi 1222 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/74;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4182 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Eğitim Mahallesi 1902 Ada, 7 ve 8 Parsellere ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/75;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4184 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2147 Ada, 1 ve 2 Parsellere ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

    

Sayfa – 2

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/76;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4307 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 1640 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/77;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4416 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Hasköy Mahallesi 359 Parsele ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/78;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5073 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi, 1529 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın batısında, 1288 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yer alan, park alanının büfe ve çay bahçesi (kafeterya) fonksiyonu olarak tahsisinin yapılması ile ilgili evrakın incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/79;  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2017/39 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, mevcutta Merhum İhsan ÜREN ismine uygun sokak ve cadde bulunmadığından dolayı talebin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/80; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/43 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait 1458 Ada, 1 Parselde kayıtlı Ömerbey Mahallesi Deniz Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:5 No:110 adresinde bulunan taşınmazın Dernek Bürosu olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince 5 (beş) yıl süre ile kiralanması amacıyla ihaleye çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/81;  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/44 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun reddine, Belediyemiz tasarrufunda bulunan Halitpaşa Mahallesi 1184 Ada, 1 Parselde kayıtlı toplam 6.755,00m2 yüzölçümlü Park Alanının ticari fonksiyona sahip işyeri ( piknik-sosyal yaşam alanı vs.) 10 yıl süre ile kiralanması amacıyla İmar Yönetmeliğine uygun şekilde ihaleye çıkarılmasının uygun olmadığına, (AK Parti Grubu, MHP Grubu, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar RED, Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu EVET) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/82; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/55 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Dinç Spor Kulübü 15/02/2017 tarih ve 3792 sayılı dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi üzerine karar alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/83; İmar Komisyonu’nun 2017/35 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Göynüklü Mahallesi 1007 Parsele ait imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/84; İmar Komisyonu’nun 2017/45 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi, 1777 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/85; İmar Komisyonu’nun 2017/46 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Ömerbey Mahallesi 1464 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına (AK Parti Grubu, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mahmure Uçar, Mustafa Ay RED) (13 Evet-12 Hayır) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

Sayfa – 3

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/86; İmar Komisyonu’nun 2017/47 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi, 1502 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/87; İmar Komisyonu’nun 2017/48 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;   Komisyon raporunun aynen kabulüne; Halitpaşa Mahallesi 1553 Ada 1 Parsele ait imar planı değişikliğinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2017/88; İmar Komisyonu’nun 2017/49 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi, 1570 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/89; İmar Komisyonu’nun 2017/58 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, 1929 Ada 1 Parsel ve 1941 Ada 1 Parsel taşınmazlara ilişkin talep sahibinin 27.02.2017 tarih 4946 sayılı dilekçesi ile talebinden vazgeçtiğini beyan etmesinden dolayı yapılacak bir işlem olmadığından evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/90; İmar Komisyonu’nun 2017/64 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Yalı Mahallesi 1861 Ada 18 ve 19 Parsellere ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/91; Kadir Kahraman, Mehmet Kaldırım, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Akın Poroy, Erkan Altıntaş ve Özgün Özkumit’in yazılı önergelerinin görüşülmesi sonucunda; Her iki önergenin birleştirilmesine; Meclisimizin 03.02.2017 tarih ve 2017/70 sayılı kararının iptal edilmesine, önergelerin aynen kabulüne ve sosyal proje kapsamındaki şartları sağlayan, Belediyeye karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olan ve fiili olarak kendisinin esnaflık yapmış olan kişilerin Belediye Encümenince değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/92; Akın Poroy, Erkan Altıntaş ve Özgür Özkumit’ in yazılı önergesinin görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2078 Ada, 1 Parsele ilişkin Planı değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

          

 

 

 KÂTİP ÜYE                                               KÂTİP ÜYE                                   MECLİS BAŞKANI

 

   Özgür ÖZKUMİT                            Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ

                       Belediye Başkanı