Meclis Kararları

07-04-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 07.04.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 07.04.2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (34) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                       :

Erkan ALTINTAŞ                                                   Fatih ŞENÖZ 

Akın POROY                                                         Yaşar ARDIÇ

Erdal AKTUĞ                                                         İsmail Hakkı KARAARSLAN

Zeynep ŞEN

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT

Hüseyin ESEN

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN

Mevlana ŞİMŞEK

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (22) mevcut,  (3) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (22) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/93; Başkanlık Makamının 2016/ Mali Yılı Denetim raporunun görüşülmesi sonucunda;  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca Başkan tarafından okutmak suretiyle meclise bilgi verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/94;  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.9318 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Mudanya Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporunun 12 Nisan 2017 Çarşamba Günü Saat 13:00’ de yapılacak olan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

          

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/95;  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8585 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yapılan kapalı zarf, gizli oylama, açık tasnif neticesi; Erdal AKTUĞ (11) oy, Ozan EROĞLU (11) oy, Kadir KAHRAMAN (12), Mustafa AY (12) oy almış ve en çok oyu alan Kadir KAHRAMAN ve Mustafa AY’ın Belediye Encümen üyeliğine seçilmelerine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesinin (b) fıkrası gereğince oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/96;  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.8588 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın Erken Eşitliği Komisyonu, Eğitim Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 5 kişiden teşekkül etmesine oybirliği ile karar verilmiş; yapılan açık oylama sonucunda;

 

 

 

 

Sayfa – 2

 

1-) Plan ve Bütçe Komisyonuna aday gösterilen;  Özgür Özkumit, Ali Polat, Fatih Pulat, Mehmet Kaldırım, Mahmure Uçar (CHP Grubu Mahmure Uçar’a Şerh) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

2-) İmar Komisyonuna aday gösterilen; Zeynep Şen, Ozan Eroğlu, Hasan Er, Mevlana Şimşek, Metin Uyanık (CHP Grubu Metin Uyanık’a Şerh) İmar Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

3-) Hukuk Komisyonuna aday gösterilen; Servet Usta, Özgür Özkumit, Kadir Kahraman, Kadir Doktur, Metin Bağcı (CHP Grubu Metin Bağcı’ya Şerh )  Hukuk Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

4-) Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna aday gösterilen; Servet Usta, Erdal Aktuğ, Dergah  Mahsur Alkan, Kadir Doktur, Metin Bağcı (CHP Grubu Metin Bağcı’ya Şerh)  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

5-) Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna aday gösterilen; Zeynep Şen, Ali Polat, Andaç Akengin, Dergah Mansur Alkan, Mahmure Uçar (CHP Grubu Mahmure Uçar’a Şerh) Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

6-) Eğitim ve Sağlık Komisyonuna aday gösterilen; Hayati Samast, Erdal Aktuğ, Mevlana Şimşek, Fatih Pulat, Metin Uyanık (CHP Grubu Metin Uyanık’a Şerh ) Eğitim ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

7-) Turizm Komisyonuna aday gösterilen; Hüseyin Esen, Erdal Aktuğ, Dergah Mansur Alkan, Kadir Doktur, Mustafa Ay (CHP Grubu Mustafa AY’a Şerh) Turizm Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

8-) Esnaf Komisyonuna aday gösterilen; Servet Usta, Hayati Samast, Mehmet Kaldırım, Kadir Kahraman, Mahmure Uçar (CHP Grubu Mahmure Uçar’a Şerh) Esnaf Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

9-) Ulaşım Komisyonuna aday gösterilen; Hayati Samast, Ali Polat, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Metin Bağcı (CHP Grubu Metin Bağcı’ya Şerh) Ulaşım Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

10-) Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna aday gösterilen; Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Hasan Er, Dergah Mansur Alkan, Metin Uyanık (CHP Grubu Metin Uyanık’a Şerh) Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) fıkrası gereğince Mudanya Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/97;   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.9377 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası gereği; Ekli listede belirtilen halk dansları topluluğu sorumlu ve dansçılarına Gri (hizmet) pasaportlarının çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/98;  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.8593 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şartlı nakdi yardım kapsamında Belediyemize alımı yapılan 16.UBD.40 Plaka No’lu “13+1.5m3 çöp aracı” nın Kamu Hizmetine tahsis edilmesine, satılamayacağına ve haczedilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/99;  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.9615 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 Adet Ekskavatör, 1 Adet Kazıcı Yükleyici, 1 Adet Engeli Taşıma Minibüsü, 1 Adet Araç üstü Kombine Sathi Kaplama aracı ve Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisinin alınabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi uyarınca İller Bankası AŞ.’den 1.705.000,00.-TL. kredi alınmasına ve bu işlemlerle ilgili olarak Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/100;   Fen İşleri Müdürlüğü’nün E.9218 sayılı Parklara isim verilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;  Evrakın incelenmesi için Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Sayfa – 3

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/101;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3734 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Yalı Mahallesi 1861 Ada, 24 Parsele ilişkin 1 Adet askı itirazının incelenmesi için İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/102;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4794 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Halitpaşa Mahallesi 1268 Ada, 6 Parsele ilişkin 1 Adet askı itirazının incelenmesi için İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/103; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7960 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 1/1000 ölçekli Bademli-Mürsel-Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planına ilişkin 1 adet askı itirazının incelenmesi için İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/104; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8011 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2090 Ada, 2 Parsele ait planı değişikliği talebinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/105; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8150 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2339 Ada, 2 Parsele ait planı değişikliği talebinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/106; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8523 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 196 Ada, 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/107;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8724 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2115 Ada, 8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 Parsellere ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/108;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9390 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1185 Ada, 16 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/109;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9446 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz 1/1000 Ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2017/110; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3474 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri ile ilgili görüş alınmak üzere Meclis Kararının alınması ile ilgili yazısının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/111; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.8630 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri ile ilgili görüş alınmak üzere Meclis Kararının alınması ile ilgili yazısının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/112; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9453 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Büfe ve çay bahçesi (kafeterya) fonksiyonuna sahip yapı ile açık spor alanları ile ilgili yazısının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Sayfa – 4

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/113; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.03.2017 tarih ve 2017/71 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait 1402 Ada 5 Parsel kayıtlı Yeni Mahalle 2.Hanımeli Sokak No:4 adresinde kayıtlı bulunan taşınmazın tahsisi ile ilgili kararın yeniden incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonunu iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/114; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.03.2017 tarih ve 2017/72 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait 35 adet arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılabilmesi ile ilgili kararın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonunu iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/115; İmar Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 2017/73 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Has Mahalle, 1222 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/116; İmar Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 2017/74 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Yalı Mahallesi 1902 Ada 7 ve 8 Parsellere ait plan değişikliğinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2017/117; İmar Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 2017/75 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi, 2147 ada 1 ve 2 parsellerle ilgili yapılacak bir işlem bulunmadığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2017/118; İmar Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 2017/76 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 1640 Parsele ait imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ - 2017/119; İmar Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 2017/77 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Has Mahalle, 359 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28 NCİ MADDESİ - 2017/120; İmar Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 2017/78 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1529 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın batısında, 1288 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yer alan park alanı üzerinde büfe ve çay bahçesi (Kafeterya) fonksiyonu olarak tahsisinin yapılması ile ilgili Komisyon raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde (AK Parti Grubu; Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan RED) (CHP Grubu; Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu. Bağımsız; Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar KABUL) oyçokluğu (15 Kabul, 8 Red) ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29 NCU MADDESİ - 2017/121; İmar Komisyonu’nun 23.03.2017 tarih ve 2017/83 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Göynüklü Mahallesi 1007 Parsele ait imar planı değişikliği komisyon raporunun uygun olduğuna,  CHP Gurubu (Hayri Türkyılmaz,Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu-KABUL), (AK Parti Grubu: Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan ve Bağımsız Üyeler: Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar- RED) 11 Kabul-12 RED oyu ile Komisyon raporunun Reddine Göynüklü Mahallesi 1007 Parsele ait imar planı değişikliğinin uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Sayfa – 5

 

GÜNDEMİN 30 NCU MADDESİ - 2017/122; İmar Komisyonu’nun 23.03.2017 tarih ve 2017/84 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Çağrışan Mahallesi 1777 Parsele ait imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, Mudanya Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde (AK Parti Grubu; Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan – RED), (CHP Grubu; Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu. Bağımsız; Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar.- KABUL) (15 Kabul-8 Red)  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31 NCİ MADDESİ - 2017/123; İmar Komisyonu’nun 23.03.2017 tarih ve 2017/88 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1570 Parsele ait imar planı değişikliği talebinin 12 Nisan 2017 Çarşamba Günü Saat 13:00’ de yapılacak olan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32 NCİ MADDESİ - 2017/124; İmar Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 2017/92 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2078 Ada, 1 Parsele ait imar planı değişikliği komisyon raporunun uygun olduğuna,  CHP Gurubu (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu-KABUL), (AK Parti Grubu: Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan ve Bağımsız Üyeler: Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar- RED) 11 Kabul-12 RED oyu ile Komisyon raporunun Reddine Burgaz Mahallesi 2078 Ada, 1 Parsele ait imar planı değişikliğinin uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 1.Birleşiminde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

          

 

 

 KÂTİP ÜYE                                               KÂTİP ÜYE                                   MECLİS BAŞKANI

  Özgür ÖZKUMİT                                                 Hüseyin ESEN                                               Hayri TÜRKYILMAZ

                     Belediye Başkanı