Meclis Kararları

12-04-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 12.04.2017

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 12.04.2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 13:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (34) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

 Erkan ALTINTAŞ                                                     

Akın POROY                                                         

Erdal AKTUĞ                                                        

Zeynep ŞEN

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT

Hüseyin ESEN

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN

Mevlana ŞİMŞEK

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (25) mevcutla toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (25) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/125; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.49318 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Belediyemize ait 2016 Yılı Faaliyet Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) fıkrası gereği CHP Gurubu (Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu-KABUL), (AK Parti Grubu: Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan, MHP Grubu: Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan ve Bağımsız Üyeler: Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar- RED) oyçokluğu ile reddine (10 Kabul-15 Red), Mudanya Belediye Meclisinin 12.04.2017 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 2.birleşiminde karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/126;  İmar Komisyonu’nun 23.03.2017 tarih ve 2017/88 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Bademli Mahallesi 1570 Parsele ait imar planı değişikliği komisyon raporunun uygun olduğuna,  CHP Gurubu (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu-KABUL), (AK Parti Grubu: Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan, MHP Grubu: Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan ve Bağımsız Üyeler: Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar- RED) 11 Kabul-15 RED oyu ile Komisyon raporunun Reddine Bademli Mahallesi 1570 Parsele ait imar planı değişikliğinin uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisinin 12.04.2017 tarihli Nisan Ayı Olağan toplantısının 2.birleşiminde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

          

   KÂTİP ÜYE                                  KÂTİP ÜYE                                  MECLİS BAŞKANI

 

 Özgür ÖZKUMİT                            Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ

              Belediye Başkanı