Meclis Kararları

12-05-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 12.05.2017

 

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 12.05.2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (35) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                       :

Erkan ALTINTAŞ                                                 Erdal AKTUĞ                                                          

Akın POROY                                                        Kadir KAHRAMAN 

Zeynep ŞEN                                                        Dergah Mansur ALKAN

Hayati SAMAST                                                  Yaşar ARDIÇ

Özgür ÖZKUMİT                                                 Metin UYANIK

Hüseyin ESEN

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Fatih PULAT

Mevlana ŞİMŞEK

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Fatih ŞENÖZ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (20) mevcut,  (5) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (20) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

GÜNDEMİN 1 NCi MADDESİ - 2017/149;   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/127 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ve 64.maddesine istinaden Gider kaleminin oybirliği ile kabulüne, gelir kaleminin de madde madde oylanması sonucunda oybirliği ile kabulüne, Mudanya Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının tasdikinin yapılmasına Mudanya Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarihli Mayıs ayı Olağan toplantısının 2.birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

             KÂTİP ÜYE                                   KÂTİP ÜYE                                  MECLİS BAŞKANI

 

           Özgür ÖZKUMİT                          Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ

                        Belediye Başkanı