Meclis Kararları

02-06-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 02.06.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 02.06.2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (36) NCI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

 Erkan ALTINTAŞ                                                  Fatih PULAT

Akın POROY                                                         Fatih ŞENÖZ

Erdal AKTUĞ                                                         Yaşar ARDIÇ

Zeynep ŞEN

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT

Hüseyin ESEN

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Kadir KAHRAMAN

Mevlana ŞİMŞEK

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (22) mevcut,  (3) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (22) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/150; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.05.2017 tarih ve E.8856 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Ömerbey Mahallesi 1464 Ada, 3 Parsele ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonunu havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/151;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.05.2017 tarih ve E.15619 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Bademli Mahallesi 114 Ada, 2 Parselin doğusundaki park alanına ve Mürsel Mahallesi 107 Ada’nın kuzeyindeki park alanına ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonunu havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/152;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2017 tarih ve E.15868 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Kumyaka Mahallesi 108 Ada, 465 Parsele ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonunu havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/153;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2017 tarih ve E.16143 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Halitpaşa Mahallesi 1274 Ada, 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliği önerisinin incelenmek üzere İmar Komisyonunu havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/154;   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.05.2017 tarih ve 2017/128 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen gayrimenkullerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince 5 (beş) yıl süre ile kiralanması amacıyla ihaleye çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Pafta      Ada      Parsel         Yüzölçümü                Adresi                                                    :

   -           104         673            6.718,86m2               Söğütpınar Mah.Tatdere Mevkii (Tarla)

   2            -            620             90,00m2               Tirilye Mah.İskele Cad.No:88 (İşyeri)

 

 

Sayfa – 2

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/155;   Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 10/11.05.2017 tarih ve 2017/129 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Yörükali Mahallesi 11 adet, Mürsel Mahallesi 24 adet, Aydınpınar Mahallesi 3 adet, Bademli Mahallesi 8 adet, Ülkü Mahallesi 27 adet isimlendirilmemiş Cadde ve Sokağa ekli listede belirtilen isimlerin verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/156;   Eğitim Sağlık Komisyonu-İmar Komisyonu’nun 12.05.2017 tarih ve 2017/147 sayılı ortak raporunun görüşülmesi sonucunda;          Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya sınırları içinde yıkımı yapılacak binalara ilişkin (konut, fabrika, depo vb.) akredite olmuş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş Laboratuvarlarca düzenlenmiş belge ve ölçüm raporlarının yıkım ruhsatı alınmadan önce Belediyemize teslim edilmesi ve yıkım ruhsatının bu belgenin ibraz edilmesinden sonra düzenlenmesinin uygun olacağına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/157;   Hukuk Komisyonu-İmar Komisyonu’nun 18.05.2017 tarih ve 2017/146 sayılı Kentsel Dönüşüm ile ilgili ortak raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/158;   İmar Komisyonu’nun 18.05.2017 tarih ve 2016/262 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne,  Çepni Mahallesi 141 Ada 64 Parsele ilişkin imar planı talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/159;   İmar Komisyonu’nun 20.04.2017 tarih ve 2017/104 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2090 Ada, 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/160;   İmar Komisyonu’nun 20.04.2017 tarih ve 2017/106 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 196 Ada, 1 Parselin batısındaki park alanına Trafo alanı işlenerek uygun olduğuna, imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/161;   İmar Komisyonu’nun 18.04.2017 tarih ve 2017/110 sayılı Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı ile ilgili raporunun görüşülmesi sonucunda;  Evrakın yeniden incelenmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/162;   İmar Komisyonu’nun 18.04.2017 tarih ve 2017/111 sayılı Kumyaka Yat Limanı ile ilgili raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın yeniden incelenmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/163;   İmar Komisyonu’nun 18.05.2017 tarih ve 2017/130 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon raporunun aynen kabulüne, Yalı Mahallesi 1808 Ada 10 Parsele ilişkin imar planı talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/164;   İmar Komisyonu’nun 15.05.2017 tarih ve 2017/131 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2147 Ada 1 ve 2 Parsellere ait imar planı değişikliğinin uygun olduğuna 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/165;   İmar Komisyonu’nun 15.05.2017 tarih ve 2017/132 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Ömerbey Mahallesi 1514 Ada 1 Parselin batısındaki park alanına trafo alanı işlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olduğuna 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasın oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Sayfa – 3

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/166;   İmar Komisyonu’nun 15.05.2017 tarih ve 2017/133 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1448 Adadaki İmar Planı Düzenleme Sahasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2017/167;   İmar Komisyonu’nun 18.05.2017 tarih ve 2017/134 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Siteler Mahallesi 1929 Ada 1 Parselin zayiat bedeline karşılık Siteler Mahallesi 1941 Ada 1 Parsel veya 1904 ada 9 parsel sayılı taşınmazlardan birinin başabaş takası talebinin incelenmesi sonucunda yapılacak bir işlem olmadığından talebin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/168;   İmar Komisyonu’nun 18.05.2017 tarih ve 2017/141 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1185 Ada 16 Parsel ve 1190 Ada 35 Parsele ilişkin imar planı talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/169;  İmar Komisyonu’nun 18.05.2017 tarih ve 2017/142 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği talebinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/170;   İmar Komisyonu’nun 18.05.2017 tarih ve 2017/143 sayılı Kafeterya ile ilgili raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/171;   İmar Komisyonu’nun 15.05.2017 tarih ve 2017/148 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 67, 71, 1211 ve 1214 parsellere ilişkin plan değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine,  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/172;  Zabıta Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih ve E.16814 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;    Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/173;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih ve E.16777 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2017/174;  Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih ve E.16851 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;   Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2017/175;  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih ve E.16780 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;  Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ - 2017/176;  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 31.05.2017 tarih ve E.16723 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28 NCİ MADDESİ - 2017/177;  Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 31.05.2017 tarih ve E.16631 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;  Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29 NCU MADDESİ - 2017/178;  Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün 31.05.2017 tarih ve E.16702 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Sayfa – 4

 

GÜNDEMİN 30 NCU MADDESİ - 2017/179;  Arşiv Müdürlüğü’nün 31.05.2017 tarih ve E.16710 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31 NCİ MADDESİ - 2017/180;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 31.05.2017 tarih ve E.16713 sayılı Birim Yönetmeliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32 NCİ MADDESİ - 2017/181;  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih ve E.16897 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun (p) fıkrası gereği; Ansbach Belediyesinin 02.05.2017 tarihli davet yazısı ile, kültürel dayanışma sağlamak amacıyla Ekli listede belirtilen kişilerin 7-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ansbach’a gitmelerine, Meclis Üyesi Hüseyin ESEN ve Memur Turgut DAĞLI’nın harcırah ve yol ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesine, katılım sağlayacak olan kişilere görevlendirme (hizmet) pasaportlarının çıkarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33 NCÜ MADDESİ - 2017/182;   Akın Poroy ve Erkan Altıntaş’ın yazılı önergelerinin görüşülmesi sonucunda; Yörükali ve Mürsel Mahallesi sınırlarında kain ve H21b18c2b Paftasında yer alan 60, 61, 62, 63, 64, 758 ve 759 Parsellere ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonunu havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34 NCÜ MADDESİ - 2017/183; Zeynep Şen, Ozan Eroğlu, Servet Usta, Erdal Aktuğ, Hayati Samast, Hüseyin Esen ve Özgür Özkumit’ in yazılı önergelerinin görüşülmesi sonucunda;   Mudanya Belediye Meclisi’nin 28.10.2009 tarih ve 594 Sayılı Kararı ve daha sonrasında alınmış olan meclis kararları gereği Yapı Ruhsatı başvurularında parselin zayiat oranının %30’un altında kalması durumunda terk oranını %30’ a tamamlayacak şekilde zayiat bedeli alınmaktadır. Terk miktarı %30’un altında kalan parseller için Kıymet Takdir Komisyonunca zayiat bedeli hesaplanmakta ve Belediye Encümenince karara bağlanmaktadır. Ancak terk oranı %30 ve üstünde kalan parsellerle ilgili de zayiat bedeli alınmaması için yine Encümen Kararı alınmaktadır.

Terk oranı %30 ve üstünde olan parsellerden zayiat bedeli alınmaması hususunda Belediye Encümenince yapılmakta olan işlem, zaman kaybına sebebiyet verdiğinden söz konusu Meclis Kararı gereğince, terk oranı %30’dan fazla olan taşınmazlardan Encümen Kararı alınmasına gerek kalkmaksızın ilgili Müdürlük tarafından işlemin belgelendirilerek tamamlanması ve ruhsat işlemlerinin bu doğrultuda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35 NCİ MADDESİ - 2017/184;  Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Hüseyin Esen, Hayati Samast, Zeynep Şen, Ozan Eroğlu ve Servet Usta’nın yazılı önergelerinin görüşülmesi sonucunda;  Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada, 1 Parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ile 1276 Ada, 7 Parselin doğusunda yer alan tescil harici alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

         

   KÂTİP ÜYE                                  KÂTİP ÜYE                                  MECLİS BAŞKANI

 

Özgür ÖZKUMİT                            Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                Belediye Başkanı