Meclis Kararları

07-07-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 07.07.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 07.07.2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (37) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                                   Zeynep ŞEN                                      

Akın POROY                                                         Fatih PULAT

Erdal AKTUĞ                                                        Mevlana ŞİMŞEK

Hayati SAMAST                                                    Andaç AKENGİN

Özgür ÖZKUMİT                                                   Mehmet KALDIRIM

Hüseyin ESEN

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Kadir KAHRAMAN

Hasan ER

Kadir DOKTUR

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (20) mevcut,  (5) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (20) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/185; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.06.2017 tarih ve E.20227 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Belediye Meclisinin 2017 yılı Meclis tatil ayının “Ağustos” olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/186;  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.06.2017 tarih ve E.18686 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisinin 14.06.2017 tarihli yazısında konu olan Malatyalı Şehidi Yarbay Songül YAKUT’un isminin park veya bir sokağa verilmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/187;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 20.06.2017 tarih ve E.19327 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet Zeytinliği 10 yıl süre ile kiralanması ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/188;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2017 tarih ve E.13174 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Altıntaş Köy Yerleşik Alan Sınırı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/189;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarih ve E.19939 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2337 Ada, 1 Parsele ait imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Sayfa – 2

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/190; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarih ve E.20682 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Eğitim Mahallesi 2041 Ada, 2 Parsele ait imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/191; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarih ve E.20668 sayılı Kumyaka Yat limanı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda;  Bölgenin doğal çevresi ile tarihsel kimliğinin dikkate alınarak, özellikle plaj kullanımı başta olmak üzere, kamusal alanların halkın kullanımına kapatılmaması için yat limanının doğuya kaydırılarak plaj alanının yat limanı dışında bırakılması şartı ile uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/192; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarih ve E.20674 sayılı Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat limanı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 09.02.2017 tarih ve 2463 sayılı yazısı ile Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan “Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/193;   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/172 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/194;   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/173 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/195; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/174 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.    

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/196; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/175 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/197; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/176 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/198; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/177 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/199; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/178 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/200; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/179 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Arşiv Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/201; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/180 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yönetmeliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayfa – 3

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2017/202;   İmar Komisyonu’nun 12.06.2017 tarih ve 2017/150 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1464 Ada 3 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/203;   İmar Komisyonu’nun 16.06.2017 tarih ve 2017/151 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Bademli Mahallesi 114 Ada 2 Parselin doğusundaki park alanı ve Mürsel Mahallesi 107 Ada’nın kuzeyindeki park alanına trafo alanı işlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/204;  İmar Komisyonu’nun 16.06.2017 tarih ve 2017/152 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Mahallesi 108 Ada 465 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/205;   İmar Komisyonu’nun 16.06.2017 tarih ve 2017/153 sayılı Kafeterya ile ilgili raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1274 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, Mudanya Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarihli Temmuz Ayı Olağan toplantısında (AK Parti Grubu: Kadir Kahraman, Hasan Er, Kadir Doktur, Dergâh Mansur Alkan ÇEKİMSER) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/206;   İmar Komisyonu’nun 12.06.2017 tarih ve 2017/166 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1448 Adadaki İmar Planı Düzenleme Sahasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/207; İmar Komisyonu’nun 16.06.2017 tarih ve 2017/171 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 67, 71, 1211 ve 1214 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili yapılacak bir işlem olmadığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/208; İmar Komisyonu’nun 16.06.2017 tarih ve 2017/182 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Yörükali Mahallesi 758 ve 759 Parseller, Mürsel Mahallesi 60, 61, 62, 63 ve 64 Parsellere ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2017/209; İmar Komisyonu’nun 16.06.2017 tarih ve 2017/184 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1575 Ada 1 Parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ve 1276 Ada 7 Parselin doğusunda yer alan tescil harici alana ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2017/210;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06.07.2017 tarih ve E.21228 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetvelinin tasdikinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ - 2017/211;  Özgür ÖZKUMİT’in 30.06.2017 tarihli yazılı Önergesinin görüşülmesi sonucunda; Güzelyalı Mahallesi Y:1936/2, E:219/22 numaralı Parsele ait imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayfa – 4

 

GÜNDEMİN 28 NCİ MADDESİ - 2017/212;  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 06.07.2017 tarih ve E.21252 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Mudanya Belediyesi Güzelyalı Halk Dansları Topluluğunun, dansçı ve eğitmenlerinin 30.07.2017-05.08.2017 tarihleri arasında Kardeş Şehrimiz K.K.T.C. Beyarmudu’da düzenlenecek olan “4.Uluslararası Halk Dansları Festivali”ne katılmalarına, oluşturulacak olan heyetin tahakkuk edecek harcamaların 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince belediyemiz bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29 NCU MADDESİ - 2017/213;   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/114 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun reddine, Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listedeki (Hasköy) 35 adet arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmasının uygun olduğuna, (CHP Grubu: Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu. MHP Grubu; Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan EVET), (Ak Parti Grubu; Kadir Kahraman, Hasan Er, Kadir Doktur, Dergâh Mansur Alkan ve Bağımsız Üyeler; Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar RED) (13 Evet-8 Hayır) Mudanya Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarihli Temmuz Ayı Olağan toplantısında oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

         

   KÂTİP ÜYE                                  KÂTİP ÜYE                                  MECLİS BAŞKANI

 

  Özgür ÖZKUMİT                            Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ

                 Belediye Başkanı