Meclis Kararları

25-09-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 11.09.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 11.09.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (38) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                            Zeynep ŞEN                                      

Akın POROY                                                  Hayati SAMAST  

Erdal AKTUĞ                                                 Özgür ÖZKUMİT                                           

Hüseyin ESEN                                               Fatih PULAT

Servet USTA                                                  Andaç AKENGİN

Ali POLAT                                                      Kadir DOKTUR

Ozan EROĞLU                                              Dergah Mansur ALKAN

Kadir KAHRAMAN                                         Mehmet KALDIRIM

Mevlana ŞİMŞEK                                           Yaşar ARDIÇ

Hasan ER

Fatih ŞENÖZ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

 

Belediye Meclisi (16) mevcut,  (9) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (16) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/214; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.08.2017 tarih ve E.25616 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Belediyemiz sınırları içerisinde 13 adet tekrar eden cadde, sokak, meydana isim verilmesi için evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/215;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2017 tarih ve E.23686 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Aydınpınar Mahallesi 112 Ada, 254 Parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde yer alan park alanı üzerinde spor tesisi yapılması ile ilgili evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/216;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2017 tarih ve E.26109 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Burgaz Mahallesi 2115 Ada, 8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 Parsellere ilişkin imar planı değişikliğine yapılan (4) adet askı itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/217;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2017 tarih ve E.27176 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;   Burgaz Mahallesi 2339 Ada, 2 Parsele ilişkin yapılan (1) adet askı itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/218;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2017 tarih ve E.27199 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Yalı Mahallesi 1861 Ada, 24 Parsele ilişkin imar planı değişikliğine yapılan (1) adet askı itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine,  oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayfa – 2

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/219; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve E.26469 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mürsel Mahallesi 1541 Parsel ve 105 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/220; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.08.2017 tarih ve E.24537 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Burgaz Mahallesi 2130 Ada, 9 Parsele ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/221; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.08.2017 tarih ve E.23849 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Siteler Mahallesi 1937 Ada, 4 Parsele ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/222;   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/187 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince 10 (on) yıl süre ile kiralanması amacıyla ihaleye çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Adres                          Cinsi               Ada/Parsel             M2           Kiralanacak Yerin Alanı

Orhaniye Mah.

Poyraz Tepe Mevkii    Zeytinlik             -/187             15.850,00m2              15.850,00m2

 

Yaylacık Mah.

Değirmenönü Mevkii  Zeytinlik             -/206              4.900,00m2                4.900,00m2

 

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/223;   Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2017/186 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisinin 14.06.2017 tarihli yazısında konu olan Malatyalı Şehidi Yarbay Songül YAKUT’un isminin park veya bir sokağa verilmesi ile ilgili kararın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/224; İmar Komisyonu’nun 2017/188 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  “Altıntaş Mahallesinde köy yerleşik alan sınırının dışında kalan yerlerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği” hususundaki talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.    

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/225; İmar Komisyonu’nun 2017/189 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;   Burgaz Mahallesi 2337 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/226; İmar Komisyonu’nun 2017/190 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;   Eğitim Mahallesi 2041 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/227; İmar Komisyonu’nun 2017/202 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Ömerbey Mahallesi 1464 Ada 3 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayfa – 3

 

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/228; İmar Komisyonu’nun 2017/211 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Güzelyalı Siteler Mahallesi 1936 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/229; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.09.2017 tarih ve  E.27709 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;   İmar Planı Revizyonları ve değişiklikleri ile ilgili  evrakın incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/230; Akın Poroy, Hüseyin Esen ve Ozan Eroğlu’nun yazılı Önergelerinin Mecliste görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi, 1597, 1598, 1599 ve 1384 Ada’ları kapsayan alanda yer alan yol kademelenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2017/231;   Akın Poroy, Hüseyin Esen ve Ozan Eroğlu’nun yazılı Önergelerinin Mecliste görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi, 123 Ada, 1 Parselin doğusunda yer alan ve planda Park Alanı olarak tanımlı alanda mevcutta oluşmuş yolun plana işlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/232;  Akın Poroy, Hüseyin Esen ve Ozan Eroğlu’nun yazılı Önergelerinin Mecliste görüşülmesi sonucunda; Güzelyalı Eğitim Mahallesi 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 Ada’ları kapsayan ve daha önce uygulama görmüş olan alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/233;  Akın Poroy, Hüseyin Esen ve Ozan Eroğlu’nun yazılı Önergelerinin Mecliste görüşülmesi sonucunda; Hasanbey Mahallesi, 1041, 1047, 1053, ve 1054 Adaları ve çevresini kapsayan alanda yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/234;  Akın Poroy, Hüseyin Esen ve Ozan Eroğlu’nun yazılı Önergelerinin Mecliste görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi, 1531 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/235; Akın Poroy, Hüseyin Esen ve Ozan Eroğlu’nun yazılı Önergelerinin Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Kanununa eklenen geçici madde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına istinaden uygulamanın İlçemiz sınırlarında köyden mahalleye dönüşen alanlarda olmak üzere; Uygulama İmar Planı olan yelerde imar planı sınırlarından, imar planı olmayan yerlerde ise köy yerleşik alanı içerisinden veya tapu kütüğünde “Köyiçi Mevkii” olarak tanımlanan alanlardan (500mt.) uzaklıktaki alanları kapsayacak şekilde uygulanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayfa – 4

 

  

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/236; Kadir Kahraman, Kadir Doktur ve Dergah Mansur Alkan’ın yazılı Önergesinin Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Çepni Mahallesi tüzel kişiliğinden, Mudanya Belediyesi mülkiyetine geçen 110 Ada, 7 Parselle tevhit edilerek, Çepni Mahallesinin talebi doğrultusunda Sosyal Yaşam Merkezi yapılması söz konusudur. Çepni Mahallesi 110 Ada, 7 Parselin tahsisi ile ilgili evrakın incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/237; Metin Uyanık’ın yazılı Önergesinin Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Güzelyalı Mahallesi Y:2019/1 E:779/1 Numaralı Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin incelemek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2017/238; Metin Uyanık’ın yazılı Önergesinin Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Halitpaşa Mahallesi 1553 Ada, 6 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin incelemek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2017/239;  Mevlana Şimşek, Hasan Er, Kadir Kahraman ve İsmail Hakkı Karaarslan’ın yazılı Önergesinin Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Halitpaşa Mahallesi 1573 Ada, 2 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

       

   KÂTİP ÜYE                                  KÂTİP ÜYE                                  MECLİS BAŞKANI

 

Servet USTA                                Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ

          Belediye Başkanı