Meclis Kararları

16-10-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 06.10.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.10.2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 15:00’ DE YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (39) NCU OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                                   Zeynep ŞEN

Akın POROY                                                         Özgür ÖZKUMİT

Erdal AKTUĞ                                                         Mustafa AY

Hayati SAMAST

Hüseyin ESEN

Servet USTA

Ali POLAT

Ozan EROĞLU

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN

Mevlana ŞİMŞEK

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mahmure UÇAR

 

 

Belediye Meclisi (22) mevcut,  (3) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (22) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/240; Başkanlık Makamının 20.09.2017 tarih ve 2017/760 sayılı Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda;   Belediyemiz 2018 Mali Yılı Performansı ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 24 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/241;  Başkanlık Makamının 20.09.2017 tarih ve 2017/761 sayılı Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda;  Belediyemiz 2018 Mali yılı Bütçesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 24 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.                                

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/242;  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarih ve E.30209 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz 2018 Mali yılı Ücret Tarifesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 24 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/243;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarih ve E.29543 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Eğitim Mahallesi 2050 Ada, 2 Parsele ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/244;   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarih ve E.30015 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Halitpaşa Mahallesi 1183 Ada, 3 Parsele ilişkin imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Sayfa – 2

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/245; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 22.09.2017 tarih ve 2017/214 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda;  Belediyemiz sınırları içerisinde 13 Adet tekrar eden Cadde ve Sokaklara ekli listede belirtilen isimlerin verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/246;  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 20.09.2017 tarih ve 2017/223 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Güzelyalı Siteler Mahallesinde 7.Cadde isminin Şehit Yarbay Songül YAKUT ismi olarak değiştirilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/247;  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/193 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Zabıta Müdürlüğünün Yönetmeliğinin 2.sayafının 5.9 maddesinin (b) fıkrasındaki “yapmaktır” kelimesinin “yasaktır” olarak, 4.sayfasının 7.2 maddesinin (c) fıkrasındaki “yaptırmamak” kelimesinin “yaptırmaları zorunludur” olarak değiştirilerek (Ekli) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/248; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/194 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yönetmeliğinin (Ekli) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/249; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/195 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Fen İşleri Müdürlüğünün Yönetmeliğinin (Ekli) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/250; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/196 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Yönetmeliğindeki 7.maddenin (f) fıkrasının “Limana giriş ve çıkış yapan tüm teknelerin denetimi, kayıtlarının tutulması, sözleşme düzenlenmesi, ücret tahakkuklarının yapılması, ilgililere tebliği, limanda bulunan barakaların kiralanması, sözleşme düzenlenmesi, tahakkuklarının yapılması, teknelerin elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması, ücret tahakkuklarının yapılması, Liman Başkanlığı’nda ruhsat devri yapılan tekne yerlerine ait sözleşmelerin devir işlemlerini yürütmek” çıkartılarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yönetmeliğine eklenmesine ve (Ekli) Yönetmeliğin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne (Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mahmure Uçar EVET 14), (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Hayati Samast, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu HAYIR 9) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/251; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/197 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Yönetmeliğinin (Ekli) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/252; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/198 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Yönetmeliğinin (Ekli) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/253; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/199 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Yönetmeliğinin (Ekli) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/254; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/200 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Arşiv Müdürlüğünün Yönetmeliğinin (Ekli) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Sayfa – 3

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/255; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/201 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Yönetmeliğindeki 7.maddenin (f) fıkrasının “Limana giriş ve çıkış yapan tüm teknelerin denetimi, kayıtlarının tutulması, sözleşme düzenlenmesi, ücret tahakkuklarının yapılması, ilgililere tebliği, limanda bulunan barakaların kiralanması, sözleşme düzenlenmesi, tahakkuklarının yapılması, teknelerin elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması, ücret tahakkuklarının yapılması, Liman Başkanlığı’nda ruhsat devri yapılan tekne yerlerine ait sözleşmelerin devir işlemlerini yürütmek” İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Yönetmeliğine eklenmesine ve (Ekli) Yönetmeliğin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) fıkrası gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/256; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/236 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 237,86m2 yüzölçümündeki İlçemiz Çepni Mahallesi 110 Ada, 7 Parsel nolu taşınmaz üzerinde Sosyal Yaşam Merkezi yapılması için Bursa Büyükşehir Belediyesine 31.01.2019 tarihine kadar projenin hayata geçirilmesi şartı ile tahsisinin uygun olacağına (Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mahmure Uçar EVET 14), ( Hayri Türkyılmaz,  Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Hayati Samast, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu HAYIR 9) Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2017/257; İmar Komisyonu’nun 2017/216 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Burgaz Mahallesi 2115 Ada 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 Parsellere ilişkin plan değişikliği talebinin askı itirazlarının yeniden incelenmesi için İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/258;  İmar Komisyonu’nun 2017/217 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2339 Ada 2 Parsele ilişkin (bir) adet askı itirazının uygun olduğuna 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/259;  İmar Komisyonu’nun 2017/218 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Yalı Mahallesi 1861 Ada 24 Parsele ilişkin (bir) adet askı itirazının uygun olmadığına (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Hayati Samast, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mahmure Uçar EVET 15), (Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan HAYIR 8) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/260;  İmar Komisyonu’nun 2017/219 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Mürsel Mahallesi 1541 Parselin batısındaki park alanı ve 105 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına,  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/261; İmar Komisyonu’nun 2017/220 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2130 Ada 9 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/262; İmar Komisyonu’nun 2017/221 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Siteler Mahallesi 1937 Ada, 4 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/263; İmar Komisyonu’nun 2017/224 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Altıntaş Mahallesi’nde köy yerleşik alan sınırının dışında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kırsal yerleşme alanında kalan parsellerin, “Tespitli Köy Yerleşik Alanları” kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Sayfa – 4

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2017/264; İmar Komisyonu’nun 2017/225 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2337 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2017/265; İmar Komisyonu’nun 2017/226 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Eğitim Mahallesi 2041 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin uygun olmadığına (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Hayati Samast, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mahmure Uçar EVET 15), (Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan HAYIR 8) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ - 2017/266; İmar Komisyonu’nun 2017/227 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1464 Ada 3 Parsele ilişkin plan değişikliğinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28 NCİ MADDESİ - 2017/267; İmar Komisyonu’nun 2017/228 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Siteler Mahallesi 1936 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin uygun olmadığına (Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mahmure Uçar EVET 14), (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Hayati Samast, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu HAYIR 9) Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29 NCU MADDESİ - 2017/268; İmar Komisyonu’nun 2017/229 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.09.2017 tarih E.27709 sayılı yazısının  

Müdürlüğe iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30 NCU MADDESİ - 2017/269; İmar Komisyonu’nun 2017/230 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1597, 1598, 1599 ve 1384 Adaları kapsayan alanda yer alan yol kademelenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31 NCİ MADDESİ - 2017/270; İmar Komisyonu’nun 2017/231 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 123 Ada 1 Parselin doğusundaki imar planında park alanı olarak tanımlı alandaki yola ilişkin imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32 NCİ MADDESİ - 2017/271; İmar Komisyonu’nun 2017/232 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Eğitim Mahallesi 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 Adaları kapsayan alana ilişkin plan değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33 NCÜ MADDESİ - 2017/272; İmar Komisyonu’nun 2017/233 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Hasanbey Mahallesi 1041, 1053, 1054 Adalar ve çevresini kapsayan alana ilişkin plan değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34 NCÜ MADDESİ - 2017/273; İmar Komisyonu’nun 2017/234 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1531 Ada 1 Parsele ilişkin plan değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35 NCİ MADDESİ - 2017/274; İmar Komisyonu’nun 2017/237 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Eğitim Mahallesi 2019 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Sayfa – 5

 

GÜNDEMİN 36 NCI MADDESİ - 2017/275; İmar Komisyonu’nun 2017/238 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1553 Ada 6 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37 NCİ MADDESİ - 2017/276; İmar Komisyonu’nun 2017/239 sayılı raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1573 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliğinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38 NCİ MADDESİ - 2017/277; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarih ve E.29233 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Elif BORA' nın 22.09.2017 tarih 29233 sayılı dilekçesinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39 NCU MADDESİ - 2017/278; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2017 tarih ve E.30862 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Siteler Mahallesi 1944 Ada, 7 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40 NCI MADDESİ - 2017/279; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2017 tarih ve E.30867 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1528, 1276, 1529 ve 1294 Adalara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41 NCİ MADDESİ - 2017/280; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2017 tarih ve E.30872 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Hasanbey Mahallesi 1041, 1047, 1053 ve 1054 Adalara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42 NCİ MADDESİ - 2017/281; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2017 tarih ve E.30877 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Mahallesi 108 Adaya ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43 NCÜ MADDESİ - 2017/282; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.10.2017 tarih ve E.30875 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yeni Mahalle 1396 Adaya ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 44 NCÜ MADDESİ - 2017/283;  Akın Poroy, Ozan Eroğlu, Hüseyin Esen, Erkan Altıntaş, Hayati Samast, Erdal Aktuğ’un yazılı önergelerinin gündeme alınarak Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Bademli Mahallesi 1570 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45 NCİ MADDESİ - 2017/284;  Akın Poroy, Ozan Eroğlu, Hüseyin Esen, Erkan Altıntaş, Hayati Samast, Erdal Aktuğ’un yazılı önergelerinin gündeme alınarak Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Burgaz Mahallesi 2338 Ada, 1 Numaralı Parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 46 NCI MADDESİ - 2017/285; Akın Poroy, Ozan Eroğlu, Hüseyin Esen, Erkan Altıntaş, Hayati Samast, Erdal Aktuğ’un yazılı önergelerinin gündeme alınarak Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Bademli Mahallesi 1408, 1409, 1534 ve 1542 Numaralı Parsellerde yönelik hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Sayfa – 6

 

GÜNDEMİN 47 NCİ MADDESİ - 2017/286; Akın Poroy, Ozan Eroğlu, Hüseyin Esen, Erkan Altıntaş, Hayati Samast, Erdal Aktuğ’un yazılı önergelerinin gündeme alınarak Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Bademli Mahallesi 1314 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 48 NCİ MADDESİ - 2017/287; Akın Poroy, Ozan Eroğlu, Hüseyin Esen, Erkan Altıntaş, Hayati Samast, Erdal Aktuğ’un yazılı önergelerinin gündeme alınarak Mecliste yapılan müzakeresi sonunda; Mudanya İlçesinde yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında “Plan Hükümleri” ile ilgili uygulamada yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için plan hükümlerinde değişiklik yapmak gereği doğmuştur. Bu doğrultuda “Plan Hükümleri” ile ilgili değişiklik teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği incelenip sonuçlandırılmak üzere incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

         

   KÂTİP ÜYE                                  KÂTİP ÜYE                                  MECLİS BAŞKANI

 

  Hayati SAMAST                            Hüseyin ESEN                               Hayri TÜRKYILMAZ

             Belediye Başkanı