Meclis Kararları

08-11-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 24.10.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 24.10.2017 SALI GÜNÜ SAAT: 15:00’ DA YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (40) NCI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI          :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                              :

Erkan ALTINTAŞ                                                                 Özgür ÖZKUMİT

Akın POROY                                                                          Ali POLAT                     

Erdal AKTUĞ

Zeynep ŞEN                                                                                                                                                     

Hayati SAMAST                                                                                                                         

Hüseyin ESEN                                                                   

Servet USTA                                                                                                                                        

Ozan EROĞLU  

Fatih PULAT                                                        

Kadir KAHRAMAN                                                          

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (23) mevcut, (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/240; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/240 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) fıkrası gereğince; Belediyemiz 2018 Mali Yılı Performans Programının kabulüne (MHP ve Ak Parti Grubu Red) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2017/241; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2018 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanarak Encümence görüşülüp kabul edilen ve Belediye Meclisine sunulan Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Gelir-Gider tahminlerini gösterir, Gider Bütçesi her birimin Fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyleri toplamı, Gelir Bütçesi Ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi ve Bütçe Kararnamesi madde madde oylanması sonucunda;

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin (Hayri TÜRKYILMAZ, Erkan ALTINTAŞ, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Zeynep ŞEN, Hayati SAMAST, Hüseyin ESEN, Servet USTA, Ozan EROĞLU, Metin UYANIK, Metin BAĞCI, Mustafa AY, Mahmure UÇAR, EVET 13), (Fatih PULAT, Kadir KAHRAMAN, Mevlana ŞİMŞEK, Hasan ER, Andaç AKENGİN, Kadir DOKTUR, Mehmet KALDIRIM, Dergâh Mansur ALKAN, Fatih ŞENÖZ, Yaşar ARDIÇ, İ.Hakkı KARAARSLAN, HAYIR 11) oyçokluğu ile kabulüne,

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin oybirliği ile kabulüne, Bütçe Kararnamesi oybirliği ile kabul edilmiş olup; Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinin 95.757.200,00.-TL. olarak belirlenmesine ve 5216 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisine havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2017/242; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2017/242 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Belediyemizin 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekli listede belirtilen şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

Hayati SAMAST

Hüseyin ESEN

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı