Meclis Kararları

21-11-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 07.11.2017

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 07.11.2017 SALI GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (41) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                                   Ali POLAT

Akın POROY                                                     Mehmet KALDIRIM

Erdal AKTUĞ

Zeynep ŞEN                                                                                                                                     

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT                                                                                                                        

Hüseyin ESEN                                                              

Servet USTA                                                                                                                

Ozan EROĞLU          

Fatih PULAT                                        

Kadir KAHRAMAN                                           

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

 

Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/291; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.33185 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Yapılan açık oylama neticesi;

1-) Plan ve Bütçe Komisyonuna aday gösterilen; Hayati SAMAST Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmesine;

2-) Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna aday gösterilen; Hüseyin ESEN Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmesine;

3-) Ulaşım Komisyonuna aday gösterilen;  Erdal AKTUĞ Ulaşım Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmesine;

4-) T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yedek Üyeliğine aday gösterilen; Akın POROY TC. Marmara Belediyeler Birliği Yedek Üyeliğine oybirliği ile seçilmesine;

5-) Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeliğine aday gösterilen; Yedek Üye Hayati SAMAST ’ın asil Üyeliğine getirilmesine, Yedek Üyelikten Asil Üyeliğe getirilen Hayati SAMAST ‘ın yerine Erkan ALTINTAŞ ‘ın oybirliği ile seçilmesine;   

6-) T.C. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeliğine aday gösterilen; Yedek Üye Ozan EROĞLU ’nun asil Üyeliğine getirilmesine, Yedek Üyelikten Asil Üyeliğe getirilen Ozan EROĞLU ‘nun yerine Özgür ÖZKUMİT ‘ın oybirliği ile seçilmesine;   

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/292; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.32538 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Geçici 14. ve 32.maddeleri gereğince Belediyemiz Memur Personelinin Sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2017/293;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.32507 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Sayfa – 2

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/294; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.33295 sayılı Ödenek Aktarımı yapılması ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/295;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33068 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1503 Ada, 18 ve 19 Parsellere ait İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/296; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33070 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1597, 1598, 1599 ve 1384 Adalara ilişkin İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/297; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33067 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Eğitim Mahallesi 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 Adalara ait İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/298; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33074 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1511 Ada, 1 Parsele ait İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/299; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33078 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Yalı Mahallesi 1811 Adanın doğusundaki “Açık Pazar Yeri” Fonksiyonlu alana ilişkin İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/300; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33077 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1343, 1344, 1359, 1379, 1394, 1395 ve 1440 Adalardaki İmar Planı Düzenleme Sahasına ilişkin İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/301; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33070 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1597, 1598, 1599 ve 1384 Adalara ilişkin İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/302; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.30850 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; UEDAŞ’ a ait İlçemiz Altıntaş Mahallesi 2130 Parselin batısındaki Park alanına ilişkin 06.10.2017 tarih ve 30850 sayılı İmar Planı Tadilat başvurusuna ilişkin İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/303; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.33197 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Son dönemlerde, konut tüketimi kavramında yaşanan değişiklikler sonucunda konut üretim biçimleri farklı boyutlara taşınmış bunun neticesinde kapalı site kavramı ortaya çıkmıştır. Başta güvenlik olmak üzere kentlerde yaşanan çeşitli sorunlardan uzak durmak isteyen gruplar için bu sitelerde izole bir yaşam sunulmaktadır. Bu site çevresinde oluşturulan teknolojiye dayalı güvenlik önlemleri, kontrollü giriş-çıkışlar ve özel güvenlik görevlileriyle oluşturdukları atmosfer ile fiziki ve psikolojik olarak izole bir ortam sağlamaktadırlar. Yukarıda açıklanmaya çalışılan hususlar kentimiz içinde geçerli olup imar planlarında oluşan büyük yüzölçümüne sahip arsaların mevcudiyeti de kapalı site kavramının oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu oluşumun tabi sonucu olarak çekme mesafeleri içerisinde güvenlik kulübelerinin, giriş taklarının ve çeşitli kontrol mekanizmalarının imal edilmesi talebi gündeme gelmiştir. Nitekim imar kanunu, imar planları ve ilgili yönetmeliklerde, çekme mesafeleri içerisinde herhangi bir yapı yapılmasına imkân verilmediği için gerek vatandaşlar gerekse yapı müteahhitleri tarafından bu doğrultuda gelen talepler karşılanamamakta ve olumsuzluklar yaşanmaktadır. Belirtilen hususlar doğrultusunda; ilçemiz sınırları dahilinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan, mevcut ve yapılmakta olan inşaatların, tadilat ruhsatı tanzim edilmek suretiyle, çekme mesafeleri içerisinde, güvenlik kulübesi ve giriş taklarının yapılabilmesine ilişkin kararın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/304; İmar Komisyonu’nun 2017/273 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1531 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda Komisyon Raporunun geri çekilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Sayfa – 3

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/305;  İmar Komisyonu’nun 2017/282 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Yeni Mahalle (Ömerbey Mahallesi) 1396 Adaya ilişkin plan değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

   

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/306; İmar Komisyonu’nun 2017/244 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1183 Ada 3 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/307; İmar Komisyonu’nun 2017/283 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1570 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2017/308; İmar Komisyonu’nun 2017/243 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Eğitim Mahallesi 2050 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/309; İmar Komisyonu’nun 2017/285 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1408, 1409, 1534 ve 1542 Parsellere ilişkin imar planı değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/310; İmar Komisyonu’nun 2017/284 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2338 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/311; İmar Komisyonu’nun 2017/286 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1314 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/312; İmar Komisyonu’nun 2017/287 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nda “Plan Hükümleri” ile ilgili değişiklik önerisine ilişkin talebin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/313; İmar Komisyonu’nun 2017/281 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Mahallesi 108 Adaya ilişkin plan değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/314; İmar Komisyonu’nun 2017/279 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1528, 1276, 1529 ve 1294 Adalara ilişkin plan değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2017/315; İmar Komisyonu’nun 2017/278 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Siteler Mahallesi 1944 Ada 7 Parsele ilişkin plan değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2017/316; İmar Komisyonu’nun 2017/277 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.29233 sayılı yazısı ile değerlendirilmesi talep edilen ilgi dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda, talebin Belediye Encümeninde görüşülmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

 

 

 

Sayfa – 4

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ - 2017/317; İmar Komisyonu’nun 2017/272-280 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Hasanbey Mahallesi 1041 ve 1053 Adalara ilişkin plan değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28 NCİ MADDESİ - 2017/318; İmar Komisyonu’nun 2017/272-280 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Burgaz Mahallesi 2115 Ada 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 Parsellere ait 15.06.2017 tarih 1689 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan plan değişikliği talebine ilişkin yapılan dört (4) adet askı itirazının incelenmesi sonucunda, Komisyon Raporunun geri çekilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

  KÂTİP ÜYE                                    KÂTİP ÜYE                                              MECLİS BAŞKANI

 

Özgür ÖZKUMİT                            Hüseyin ESEN                                         Hayri TÜRKYILMAZ

                        Belediye Başkanı