Meclis Kararları

19-12-2017

MECLİS KARAR ÖZETİ 07.12.2017

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 07.12.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (42) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI                       :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                               Erdal AKTUĞ                                                                   

Akın POROY                                                     Zeynep ŞEN                       

Hayati SAMAST                                                Özgür ÖZKUMİT                                                                

Hüseyin ESEN                                                  Servet USTA                      

Ali POLAT                                                          Mehmet KALDIRIM                                                                  

Ozan EROĞLU                                                 Fatih ŞENÖZ

Fatih PULAT                                                      Metin BAĞCI

Kadir KAHRAMAN                                           

Mevlana ŞİMŞEK                                                  

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Dergah Mansur ALKAN

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

 

Belediye Meclisi (18) mevcut,  (7) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (18) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2017/324; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.36451 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2017/325; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.36457 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Maliye Bakanlığının 10.07.2017 tarih ve 63107535-010.06.02-[115708-184]-5393 Sayılı Genelgesi gereği Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan ve yukarıda adedi belirtilen personel ücretinin Alt Sınır olarak belirlenmesine ve ek ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2017/326;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.36579 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2017/327; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.35058 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2017/328; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.35083 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2017/329; Plan ve Bütçe Komisyonunun 2017/294 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Birimler arası ekte ayrıntısı bulunan toplam 408.000,00.-TL. ödenek aktarılmasının uygun olduğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2017/330; İmar Komisyonunun 2017/302 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Altıntaş Mahallesi 2130 Parselin batısındaki park alanına trafo alanı işlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2017/331; İmar Komisyonunun 2017/269-296-301 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1597, 1598, 1599 ve 1384 Adaları kapsayan alanda yol kademelenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisinin 07.12.2017 günlü Aralık Ayı Olağan toplantısında (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Hayati Samast, Hüseyin Esen, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Dergâh Mansur Alkan, Metin Uyanık, Mustafa Ay, Mahmure Uçar EVET 17), (Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan HAYIR 2) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2017/332; İmar Komisyonunun 2017/317 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Hasanbey Mahallesi 1041 ve 1053 Adalara ilişkin imar planı değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2017/333; İmar Komisyonunun 2017/298 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz, Ömerbey Mahallesi 1511 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2017/334; İmar Komisyonunun 2017/303 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2017/335; İmar Komisyonunun 2017/320 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz, Bademli Mahallesi 1419 parsel ve 309 Parselin batısındaki park alanına ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2017/336; İmar Komisyonunun 2017/266 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Ömerbey Mahallesi 1464 Ada 3 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2017/337; İmar Komisyonunun 2017/318 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2115 Ada 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 Parsellere ait 15.06.2017 tarih 1689 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan plan değişikliği talebine ilişkin yapılan dört (4) adet askı itirazının uygun olmadığına,  Mudanya Belediye Meclisinin 07.12.2017 günlü Aralık Ayı Olağan toplantısında (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Hayati Samast, Hüseyin Esen, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Metin Uyanık, Mustafa Ay, Mahmure Uçar EVET 10), (Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Dergâh Mansur Alkan, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan HAYIR 9) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2017/338; İmar Komisyonunun 2017/307 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

   

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2017/339; İmar Komisyonunun 2017/319 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2017/340; İmar Komisyonunun 2017/299 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2017/341; İmar Komisyonunun 2017/295 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2017/342; İmar Komisyonunun 2017/300 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2017/343; İmar Komisyonunun 2017/271-297 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2017/344; İmar Komisyonunun 2017/304 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2017/345; İmar Komisyonunun 2017/323 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.     

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2017/346; İmar Komisyonu’nun 2017/322 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.     

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2017/347; İmar Komisyonu’nun 2017/321 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.     

 

 

 

  KÂTİP ÜYE                                    KÂTİP ÜYE                                              MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST                              Hüseyin ESEN                                             Hayri TÜRKYILMAZ

                           Belediye Başkanı