Meclis Kararları

09-02-2018

MECLİS KARAR ÖZETİ 01.02.2018

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (44) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                            Özgür ÖZKUMİT                                                

Akın POROY                                                  Metin BAĞCI       

Erdal AKTUĞ          

Zeynep ŞEN                                                                         

Hayati SAMAST                                                 

Hüseyin ESEN

Servet USTA                                                                       

Ali POLAT                                                                                      

Ozan EROĞLU                                                              

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN                                                                                                   

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2018/17; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.2467 sayılı Şirket Kurulması ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 sayılı Belediye kanunun 18 maddesinin (i) bendi gereğince; Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için Mudbel Anonim Şirket isimli bir şirket kurulmasına, kurulacak olan bu şirket için 2018 yılı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinde, Yurtiçi Borç Verme Kamu Ortaklıklarına Harcama (46-35-24-18-01-1-2-00-5-08-1-9-04) bütçe tertibinin açılmasına ve kurulacak şirkete bu bütçe tertibinden kuruluş sermayesi olarak 500.000,00 TL aktarılmasına, 500.000,00 TL sermayeli Mudanya Belediyesi Şirketine (Mudbel A.Ş.) Belediyenin % 100 hisse ile kurucu üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenmesinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2018/18; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.31623 sayılı Arsa Satışı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2018/19;  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.2200 sayılı Araç Alımı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Beko Loder (Kazıcı Yükleyici) 1 adet dar ve  eğilimli sokaklarda evsel atık toplama hizmetinin verimli yapılabilmesi için  açık kasa kamyonet, üst ekipman  (Çöp Taksi) aracının satın alınmasına 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesinde “…İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Hükmü gereği kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2018/20; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.39204 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; TEİAŞ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü'ne ait, İlçemiz, Ülkü ve Bademli Mahallelerine ait, 380 kV Bandırma DGKÇŞ - Gemlik E.İ.Hattı güzergahı ve pilon (direk) yerlerine ilişkin 28.12.2017 tarih ve 39204 sayılı imar planı değişikliğinin incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2018/21; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2018/9 sayılı Sokak İsmi Verilmesi ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 40.Sokak altında yeni açılan isimsiz yollara 1-SAVANA Sokak, 2-1057.Sokak isminin verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2018/22; Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonunun 2018/7 sayılı Tahsis ile ilgili Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın yeniden incelenmesine ve ücretinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2018/23; İmar Komisyonunun 2017/342 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1343, 1344, 1359, 1379, 1395 ve 1140 Adalardaki İmar Planı Düzenleme Sahasına ilişkin imar planı değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2018/24; İmar Komisyonunun 2018/12 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 144 Ada 2 Parsele ait imar planı değişikliği talebine ilişkin 27.09.2017 tarih 2926 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonunun incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2018/25; İmar Komisyonunun 2018/13 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Eğitim Mahallesi 2019 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2018/26; İmar Komisyonunun 2018/14 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli 1214, 1215 ve 1216 parsellere ait imar planı değişikliği talebine ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2018/27; İmar Komisyonunun 2018/15 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 998 Parsel, 606 Parselin kuzeyindeki park alanı ve güneyindeki otopark alanına ait imar planı değişikliği talebine ilişkin 27.09.2017 tarih 2926 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonunun incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2018/28; İmar Komisyonunun 2018/16 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 211 Ada 1 Parsel ve 212 Ada 1 Parsele ait imar planı değişikliği talebine ilişkin 27.09.2017 tarih 2926 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonunun incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2018/29; İmar Komisyonunun 2017/305 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Yeni Mahalle (Ömerbey) 1396 Adaya ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2018/30; İmar Komisyonunun 2017/340 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Yalı Mahallesi 1811 Adanın doğusundaki “Açık Pazar Yeri” fonksiyonlu alana ilişkin plan değişikliğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2018/31; İmar Komisyonunun 2017/341 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1503 Ada 18 ve 19 Parsellere ilişkin plan değişikliği talebinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2018/32; İmar Komisyonunun 2017/346 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Hasanbey Mahallesi Hasanbey Kültür Merkezi Çevre Düzenlemesi içinde bulunan Mudanya Belediyesi’ne ait olan kısmın kullanım hakkının Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ilişkin talebin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2018/33; İmar Komisyonunun 2018/5 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 1531 Ada 1 Parsele ilişkin plan değişikliği talebinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

  KÂTİP ÜYE                                    KÂTİP ÜYE                                             MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST                              Hüseyin ESEN                                      Hayri TÜRKYILMAZ

                     Belediye Başkanı