Meclis Kararları

19-03-2018

MECLİS KARAR ÖZETİ 02.03.2018

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 02.03.2018 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (45) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                            Andaç AKENGİN                                               

Akın POROY                                                           

Erdal AKTUĞ          

Zeynep ŞEN                                                                         

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT                                                

Hüseyin ESEN

Servet USTA                                                                       

Ali POLAT                                                                                      

Ozan EROĞLU                                                              

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN                                                                                                   

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (24) mevcut,  (1) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (24) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2018/ 35; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.5204 sayılı Kadro İhdası ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2018/ 36; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.4918 sayılı Sokak İsmi Değişikliği ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesi için Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2018/ 37;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.5626 sayılı Yer Tahsisi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2018/ 38; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.1846 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Aynur ÇELTİKÇİ, Dilek KAYA ve Hakan TÜRKAN'a ait, İlçemiz, Göynüklü Mahallesi, 112 ada 1 parsele ilişkin 18.01.2018 tarih ve 1846 sayılı imar planı değişikliğinin incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2018/ 39; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3090 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İbrahim Veysel AKŞAHİN’e ait, İlçemiz, Burgaz Mahallesi, 2130 Ada 9 Parsele ait Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2017 tarih 3663 sayılı kararı ile yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine İade kararı alınan imar planı değişikliğinin incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2018/ 40; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4646 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Hayri ŞENOCAK' ın ait, İlçemiz, Siteler Mahallesi, 1927 ada 4 parsele ilişkin 16.02.2018 tarih ve 4646 sayılı imar planı değişikliğinin incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2018/ 41; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.2535 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Kenan AKKURT'a ait, İlçemiz, Burgaz Mahallesi, 2339 ada 2 parsele ilişkin 26.01.2018 tarih ve 2535 sayılı imar planı tadilat başvurunun incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2018/ 42; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3520 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya ilçesi, Altıntaş Mahallesi, “Kıyı Koruma Yapısı” amaçlı taslak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2018/ 43; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3283 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Mütareke Binası Önü “Kıyı Koruma Yapısı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2018/ 44; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3091 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Bademli Mahallesi,1314 Parsele ait Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2017 tarih 3663 sayılı kararı ile yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine İade kararı alınan imar planı değişikliğinin incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2018/ 45; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.4123 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İbrahim YAVUZ'a ait, İlçemiz, Ömerbey Mahallesi, 1501 ada 14 parsele ilişkin 12.02.2018 tarih ve 4123 sayılı imar planı değişikliğinin incelenmesi için evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2018/ 46; Plan ve Bütçe Komisyonunun 2018/ 18 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çayönü Mahallesi Köyiçi Mevkii 110 Ada, 25 Parselde kayıtlı bulunan 163,94 m² yüzölçümlü Arsanın satışının uygun olduğuna Mudanya Belediye Meclisinin 02.03.2018 günlü Mart Ayı Olağan toplantısında  (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen, Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan EVET 21), (Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar HAYIR 4) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2018/ 47; Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonlarının 2018/ 22 sayılı Tahsis ile ilgili Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 (h) ve 18 (e) maddeleri gereğince; Bir önceki dönem verilen Yıllık Kira Bedelinin altında olmaması şartıyla, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 29 (Yirmidokuz) yıl süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulmasına, Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemlerin yapılmasına ve düzenlenecek olan Protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2018/ 48; İmar Komisyonunun 2018/ 29 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Yeni Mahalle (Ömerbey) 1396 Adaya ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2018/ 49; İmar Komisyonunun 2018/ 34 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 62, 63, 249, 1036, 1465, 1284 Parseller ve 103 Ada 1 Parsele ait imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı evrakın İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2018/ 50; İmar Komisyonunun 2018/ 20 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, TEİAŞ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü'ne ait, İlçemiz, Ülkü ve Bademli Mahallelerine ait, 380 kV Bandırma DGKÇŞ - Gemlik E.İ.Hattı güzergahı ve pilon (direk) yerlerine ilişkin imar planı değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2018/ 51; İmar Komisyonunun 2018/ 28 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Çağrışan Mahallesi 211 Ada 1 Parsel ve 212 Ada 1 Parsele ait imar planı değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2018/ 52; İmar Komisyonunun 2018/ 27 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Çağrışan Mahallesi 998 Parsel, 606 Parselin kuzeyindeki park alanı ve güneyindeki otopark alanına ait imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisinin 02.03.2018 günlü Mart Ayı Olağan toplantısında  (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen, Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar EVET 18), (Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan HAYIR 7) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2018/ 53; İmar Komisyonunun 2018/ 25 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Eğitim Mahallesi 2019 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisinin 02.03.2018 günlü Mart Ayı Olağan toplantısında (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen, Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar EVET 18), (Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan HAYIR 7) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

  KÂTİP ÜYE                                    KÂTİP ÜYE                                             MECLİS BAŞKANI

 

Özgür ÖZKUMİT                            Hüseyin ESEN                                  Hayri TÜRKYILMAZ

                   Belediye Başkanı