Meclis Kararları

17-04-2018

MECLİS KARAR ÖZETİ 06.04.2018

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2018 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2014/ 2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (46) NCI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI           :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                         :  GELMEYEN ÜYELER                                          :

Erkan ALTINTAŞ                                              Yaşar ARDIÇ                                                        

Akın POROY                                                            

Erdal AKTUĞ

Zeynep ŞEN                                                                          

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT                                                  

Hüseyin ESEN

Servet USTA                                                                         

Ali POLAT                                                                                       

Ozan EROĞLU                                                                

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN                                                                                                      

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (24) mevcut,  (1) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (24) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ 2018/ 59; Başkanlık Makamının 2017 Mali Yılı Denetim Raporunun görüşülmesi sonucunda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22nci maddesi uyarınca Başkan tarafından okutmak suretiyle Meclise bilgi verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2018/ 60;  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.9385 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  Mudanya Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun 11 Nisan 2018 Çarşamba Günü Saat 11:00’ de yapılacak olan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2018/ 61; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.9143 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yapılan kapalı zarf, gizli oylama, açık tasnif neticesi; Kadir KAHRAMAN (14), İsmail Hakkı KARAARSLAN (14), Erkan ALTINTAŞ (11), Akın POROY (11) oy almış ve en çok oyu alan Kadir KAHRAMAN ve İsmail Hakkı KARAARSLAN’ ın Belediye Encümen Üyeliğine seçilmelerine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesinin (b) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2018/ 62;  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.9146 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın Erken Eşitliği Komisyonu, Eğitim Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 5 kişiden teşekkül etmesine oybirliği ile karar verilmiş; yapılan açık oylama sonucunda;

            1-) Plan ve Bütçe Komisyonuna aday gösterilen; Mevlana ŞİMŞEK, Mehmet KALDIRIM, Akın POROY, Erdal AKTUĞ, Mahmure UÇAR Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            2-) İmar Komisyonuna aday gösterilen; Hasan ER, Fatih PULAT, Metin UYANIK, Zeynep ŞEN, Ozan EROĞLU İmar Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            3-) Hukuk Komisyonuna aday gösterilen; Kadir KAHRAMAN, Kadir DOKTUR, Metin BAĞCI, Hayati SAMAST, Özgür ÖZKUMİT Hukuk Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            4-) Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna aday gösterilen; Dergah Mansur ALKAN, Kadir DOKTUR, Metin BAĞCI, Erkan ALTINTAŞ, Hüseyin ESEN Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            5-) Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna aday gösterilen; Dergah Mansur ALKAN, Andaç AKENGİN, Mahmure UÇAR, Zeynep ŞEN, Hüseyin ESEN Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            6-) Eğitim ve Sağlık Komisyonuna aday gösterilen; Dergah Mansur ALKAN, Fatih PULAT, Metin UYANIK, Özgür ÖZKUMİT, Erdal AKTUĞ Eğitim ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            7-) Turizm Komisyonuna aday gösterilen; Kadir DOKTUR, Dergah Mansur ALKAN, Mustafa AY, Hüseyin ESEN, Hayati SAMAST Turizm Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            8-) Esnaf Komisyonuna aday gösterilen; Mevlana ŞİMŞEK, Mehmet KALDIRIM, Mahmure UÇAR, Servet USTA, Erdal AKTUĞ Esnaf Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            9-) Ulaşım Komisyonuna aday gösterilen; Mehmet KALDIRIM, Kadir DOKTUR, Metin BAĞCI, Erkan ALTINTAŞ, Akın POROY Ulaşım Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            10-) Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna aday gösterilen; Hasan ER, Dergah Mansur ALKAN, Metin BAĞCI, Ozan EROĞLU, Hayati SAMAST Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmelerine;

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2018/ 63; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.9453 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ Belediye Başkan Yardımcısı Hakan KARADEMİR, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Sevgi URSAVAŞ, Fen İşleri Müdür Vekili Nisa KARTALTEPE ve Basın Danışmanı Harun KARANFİLCİ' nin 17-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında Fransa Romarantin İlçesinde yapılması planlanan Kardeş Şehirler Kutlamasına katılmalarına, harcırah ve yol ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası gereğince kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2018/ 64; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.9439 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2018/ 65; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.9412 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemizde 2018 yılında Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Personele 2018 yılında geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Sözleşmeli Personel Tavan ve Taban Ücretlerine ilişkin Genelgede belirtilecek Taban ücretinden ödenmesine ve ek ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2018/ 66; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7380 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi, 1511 ada 1 parsele ait evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2018/ 67; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9118 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yalı Mahallesi 1811 adanın doğusundaki "açık pazar yeri" fonksiyonlu alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2018/ 68; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7618 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İbrahim BAYRAM' a ait, İlçemiz, Kumyaka Mahallesi, 139 ada 10 ve 13 parsellere ilişkin 15.03.2018 tarih ve 7618 sayılı imar planı tadilat başvurusu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2018/ 69; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.7532 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; UEDAŞ'a ait, İlçemiz sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Çağrışan Revizyon Uygulama İmar Planında, Trafo Alanı İşlenmesine ilişkin imar planı tadilat başvurusu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2018/ 70; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.6283 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1528, 1529, 1276 ve 1294 Adalara ilişkin 3 adet askı itirazı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2018/ 71; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2018/ 36 sayılı Sokak İsmi Değişikliği ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediyesi Tirilye Mahallesi 1.Deniz Sokak mükerrer olduğu tespit edildiğinden, Mudanya Belediyesi Tirilye Mahallesi 3.Deniz Sokak olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2018/ 72; Plan ve Bütçe Komisyonunun 2018/ 37 sayılı Yer Tahsisi ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Belediye Kanununun 15/h ve 75/d maddeleri gereğince; Mudanya Kadastro Biriminin Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere, Mudanya İlçesinde yapılması planlanan Hükümet Binası yapılıncaya kadar Mülkiyeti Belediyemize ait Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi 1458 Ada 1 Parselde bulunan binanın (Belediye İş Merkezinin) üçüncü katındaki 80,81 ve 82 Nolu Büroların Kadastro Birimince kullanılmak üzere Bursa Kadastro Müdürlüğü’ ne tahsisine, düzenlenecek olan Protokolün imzalanması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2018/ 73; İmar Komisyonunun 2018/ 38 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Göynüklü Mahallesi 112 Ada 1 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı evrakın İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2018/ 74; İmar Komisyonunun 2018/ 45 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1501 Ada 14 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı evrakın İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2018/ 75; İmar Komisyonunun 2018/ 57 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1185 Ada 16 Parsel ve 1190 Ada 35 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesine devam edildiğinden dolayı evrakın İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2018/ 76; İmar Komisyonunun 2018/ 42 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2018 tarih 20059 sayılı yazısına istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi “Kıyı Koruma Yapısı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekliflerinin “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde teklifi kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekliflerinin Kurumumuz görüşünün tekliflerin uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2018/ 77; İmar Komisyonunun 2018/ 54 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 141 Ada 1, 2, 3 parsellerin etrafında bulunan 10 m.’lik yolun taşıt yolunun yapılan inceleme neticesinde taşıt yolu olarak maksimum boyuna eğim sınırları dahilinde projelendirilememesi sebebiyle 141 Ada ve 1236 Parsel arasındaki yoldan 21.50 m.’lik yola çıkış kısmı için merdivenli yol projesi yapılarak taşıt trafiğine kapalı, yaya yolu olarak düzenlenmesine ilişkin talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2018/ 78; İmar Komisyonunun 2018/ 43 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih 15483 sayılı yazısına istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Mütareke Binası Önü “Kıyı Koruma Yapısı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekliflerinin “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde teklifi kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekliflerinin Kurumumuz görüşünün tekliflerin uygun olduğuna” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2018/ 79; İmar Komisyonunun 2018/ 58 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Çağrışan Mahallesi 114, 115 ve 117 Parsellere ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2018/ 80; İmar Komisyonunun 2018/ 40 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Siteler Mahallesi 1927 Ada 4 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2018/ 81; İmar Komisyonunun 2018/ 39 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2130 Ada 9 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24 NCÜ MADDESİ - 2018/ 82; İmar Komisyonunun 2018/ 55 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1183 Ada 3 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25 NCİ MADDESİ - 2018/ 83; İmar Komisyonunun 2018/ 56 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1285 Ada 6 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26 NCI MADDESİ - 2018/ 84; İmar Komisyonunun 2018/ 41 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Burgaz Mahallesi 2339 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27 NCİ MADDESİ - 2018/ 85; İmar Komisyonunun 2018/ 24 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Çağrışan Mahallesi 144 Ada 2 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28 NCİ MADDESİ - 2018/ 86; İmar Komisyonunun 2018/ 44 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1314 Parsele ilişkin Komisyon Raporunun 11 Nisan 2018 Çarşamba Günü Saat 11:00’ de yapılacak olan Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

  KÂTİP ÜYE                                    KÂTİP ÜYE                                             MECLİS BAŞKANI

 

 Özgür ÖZKUMİT                            Hüseyin ESEN                                        Hayri TÜRKYILMAZ

                       Belediye Başkanı