Meclis Kararları

21-06-2018

MECLİS KARAR ÖZETİ 07.06.2018

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 07.06.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (48) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI                       :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                         :  GELMEYEN ÜYELER                                          :

Erkan ALTINTAŞ                                               Fatih PULAT                                                         

Akın POROY                                                     Fatih ŞENÖZ

Erdal AKTUĞ

Zeynep ŞEN                                                                          

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT                                                                                                 

Hüseyin ESEN

Servet USTA                                                                         

Ali POLAT                                                                                       

Ozan EROĞLU                                                                

Kadir KAHRAMAN                                                                                                      

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2018/117; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.15356 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 06/01/2017 tarih ve 2017/3 Sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Arşiv Müdürlüğü’nün kaldırılmasına yerine Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün oluşturulması ve kaldırılan Arşiv Müdürlüğü’nün bütçesinin Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne aktarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2018/118; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.15362 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2018/119; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.12289 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; ilçemiz Hasköy Mahallesi 111 Ada, 5 Nolu   Parsel sahibince yerinin tamamının yol ve yeşil alanda kaldığından dolayı aynı ada içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 111 Ada, 2 Parsel veya 111 Ada, 3 Parsel ile Takas edilmesi talebi ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2018/120; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15363 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Eğitim Mahallesi, 2041 Ada, 2 Parsele ait İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2018/121; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.14174 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Çağrışan Mahallesi, 83 Parsele ilişkin 05.02.2018 tarih ve 3366 sayılı İmar Planı Tadilatı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2018/122; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15364 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Bademli Mahallesi, 123 Ada, 1 Parselin Doğusundaki İmar Planında Park Alanı olarak tanımlı alandaki yola ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2018/7123; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15000 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Çağrışan Mahallesi, 508 Parsele ilişkin 25.05.2018 tarih ve 15000 sayılı İmar Planı Tadilatı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2018/124; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.14861 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Burgaz Mahallesi 2130 ada 12 parsele ilişkin 23.05.2018 tarih ve 14861 sayılı İmar Planı Tadilatı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2018/125; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15292 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Göynüklü Mahallesi 865 parsele ilişkin 28.05.2018 tarih ve 15292 sayılı İmar Planı Tadilatı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2018/126; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15521 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Eğitim Mahallesi 1985 Ada, 1 Parsele ilişkin 30.05.2018 tarih ve 15521 sayılı İmar Planı Tadilatı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2018/127; Plan ve Bütçe Komisyonunun 2018/96 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yörükyenicesi Mahallesi Tarla vasıflı 183 Ada, 225 Parsel, 11.673,10 m² ile Yörükyenicesi Mahallesi Tarla vasıflı 183 Ada, 226 Parsel 7.110,15 m² yüzölçümlü 2 Adet Tarlanın satışının uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihli Haziran Ayı Olağan Toplantısında (Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar EVET 13), (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen, Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu HAYIR 11) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2018/128; Ulaşım Komisyonunun 2018/95 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 Adet 6 m3'lük Yol Süpürge Aracının alınmasına, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesinde “…il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Hükmü gereği kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2018/129; Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonunun 2018/112 sayılı Plan Değişikliği (Trafo Alanı İşlenmesi ile ilgili) Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2018/130; İmar Komisyonunun 2018/110 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1501 Ada 14 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2018/131; İmar Komisyonunun 2018/98 sayılı Ticari Alanlar Hk. Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi Sarı Cadde üzerinde bulunan yola cepheli parseller ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2018/132; İmar Komisyonunun 2018/100 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Çağrışan Mahallesi 1621 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2018/133; İmar Komisyonunun 2018/97 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1419 Parsel ve 309 Parselin Batısındaki Park Alanına ilişkin İmar Planı Değişikliğine yapılan 1 (Bir) Adet Askı İtirazının uygun olduğuna 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2018/134; İmar Komisyonunun 2018/106 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Ömerbey Mahallesi 1511 Ada, 1 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2018/135; İmar Komisyonunun 2018/108 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1214, 1215 ve 1216 Parsellere ilişkin İmar Planı talebinin uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarihli Haziran Ayı Olağan Toplantısında (Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan HAYIR 7), (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mahmure Uçar EVET 17) Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2018/136; İmar Komisyonunun 2018/99 sayılı Ticari Alanlar Hk. Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Eğitim Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde bulunan yola cepheli parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesi’nin f bendinin “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve kreş ile gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” hükmüne istinaden yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesine ilişkin talebin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2018/137; İmar Komisyonunun 2018/105 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Kumyaka Mahallesi 139 Ada, 10 ve 13 Parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDE; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.16145 sayılı Kadro İhdası ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2 NCİ MADDE; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.16137 sayılı Sözleşmeli Personel Ücreti ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemizde 2018 yılında Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Personele 2018 yılında geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Sözleşmeli Personel Tavan ve Taban Ücretlerine ilişkin Genelgede belirtilecek Taban ücretinden ödenmesine ve ek ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

KÂTİP ÜYE

 

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

Özgür ÖZKUMİT

Hüseyin ESEN

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı