ASKI İLANI- BADEMLİ MAHALLESİ 1269, 1270, 1386, 1387 PARSELLER
ASKI İLANI- BADEMLİ MAHALLESİ 1269, 1270, 1386, 1387 PARSELLER

İlçemiz Bademli Mahallesi 1269, 1270, 1386, 1387 nolu parsellere ait imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.12.2016 tarih ve 2016/ 284 sayılı kararı ile uygun bulunmuş,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.01.2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi'ne istinaden 28.02.2017 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.