ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH. 1601 ADA, 4 PARSEL
ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH. 1601 ADA,  4 PARSEL

İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1601 ada, 4 parsele parsellere ait imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.12.2016 tarih ve 2016/ 285 sayılı kararı ile uygun bulunmuş,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.01.2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi'ne istinaden 28.02.2017 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.