ASKI İLANI - 1/1000 ÖLÇEKLİ BADEMLİ, MÜRSEL, YÖRÜKALİ BÖLGESİ

1/1000 Bademli - Mürsel- Yörükali Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazları 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.01.2017 tarih ve 2017/ 36 sayılı kararı ile kabul edilip, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.01.2017 tarih ve 187 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi'ne istinaden 01.03.2017 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile değişen kısımlar askıya çıkarılmıştır.