BADEMLİ MAHALLESİ ASKI İLANI

Belediyemiz Encümeninin 29.03.2017 tarih, 2017/227 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 1327,1564 ve 1573 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 14.04.2017 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.