ASKI İLANI - HANÇERLİ MAH. 1901 PARSEL
ASKI İLANI - HANÇERLİ MAH. 1901 PARSEL

İlçemiz Hançerli Mahallesi 1901 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 03.02.2017 tarih ve 2017/ 61 sayılı kararı ile uygun bulunmuş,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.03.2017 tarih ve 542 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi'ne istinaden 13.04.2017 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.