ASKI İLANI - GÖYNÜKLÜ MAH. 954 - 955 PARSELLER
Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi 954 ve nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18'inci maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri Belediyemiz
Encümeninin 05.04.2017 tarih, 2017/275 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 17.04.2017 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya
  asılmıştır.