UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLANI
UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLANI

Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 30.03.2017 tarih ve 6748 sayılı kararı ile 2'inci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenmesine ilişkin askı tutanağı 2863 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.