ASKI İLANI - ESENCE MAH. 2438 PARSEL
ASKI İLANI - ESENCE MAH. 2438 PARSEL

İlçemiz Esence Mahallesi 2438 parsele ait imar planı 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 03.02.2017 tarih ve 2017/ 69 sayılı kararı ile uygun bulunmuş,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.04.2017 tarih ve 935 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi'ne istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 30.05.2017 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.