BADEMLİ MAHALLESİ ASKI İLANI

Belediyemiz Encümeninin 31.05.2017 tarih, 2017/475 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 1269, 1270, 1386 ve 1387 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanunun 18.maddesinde göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 05.06.2017 tarihinden başlamak üzere 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.