ASKI İLANI - Yalı Mahallesi 1861 ada, 24 parsel

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2017 tarih ve 1922 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Mudanya İlçesi, Yalı Mahallesi 1861 ada, 24 parsele ait imar planı değişikliğine ait askı tutanakları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır