ASKI İLANI - BURGAZ MAH. 2115 ada

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 1689 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Burgaz Mahallesi 2115 ada, 8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ve 38 nolu parsellere ait imar planı değişikliklerine ait askı tutanakları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi'ne istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 28.07.2017 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.