ASKI İLANI - BURGAZ MAH. 2339 ada, 2 parsel

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 1689 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Burgaz Mahallesi 2339 ada, 2 nolu parsele ait imar planı değişikliklerine ait askı tutanakları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi'ne istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 28.07.2017 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.