9 ADET TAŞINMAZIN KİRA İHALESİ

 

 

                                                                                                      T.C.
                                                                     MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-       Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları,  belirtilen belediyemize ait 9 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 ile 5 yıllığına kiralanmak üzere 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır. Kira bedeline + KDV uygulanacaktır.

2-       İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

a)    Nüfus cüzdan fotokopisi.

b)    İkametgâh belgesi.

c)     Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).

d)    Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

e)     Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

f)     Tüzel kişiler için: 2017 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

3-       İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4-       İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir.

5-       İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

Sıra

No

 

ADRES

 

CİNSİ

 

 

ADA

/

PARSEL

 

 

 

İHALE

TARİH&SAATİ

 

TESPİT EDİLEN BEDEL

 

MUHAMMEN BEDELİ SÜRESİ

 

%3 GEÇİÇİ

TEMİNAT

 

1

Bademli Mh. Yediselviler Sk. No:5

Avlulu EV

----/792

100,00 m²

16.08.2017 15.00

Aylık                240,00 TL

3 Yıllık

8.640,00 TL

 

259,20 TL

2

Mirzaoba Mh.         Kaymaktepe Mevkii No:1

Daire

139/1

201,00 m²

16.08.2017 15.05

Aylık                280,00 TL

3 Yıllık

10.080,00 TL

302,40 TL

 

3

Söğütpınar Mh.                                                                                           Tatdere Mevkii

Tarla

104/673

6.718,86 m²

16.08.2017 15.10

Yıllık             1.450,00 TL

5 Yıllık 7.250,00 TL

217,50 TL

4

Tirilye Mh. İskele Cd. No:88

İşyeri

2210/1

90,00 m²

16.08.2017  15.15

Aylık

2.600,00 TL

5 Yıllık

156.000,00 TL

4.680,00 TL

5

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Yeni Çarşı

No:9/2

Dükkân

/

20,00m²

16.08.2017 15.20

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

6

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Yeni Çarşı

No:9/7

Dükkân

/

20,00m²

16.08.2017 15.25

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

7

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Yeni Çarşı

No:9/10

Dükkân

/

20,00m²

16.08.2017 15.30

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

8

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Yeni Çarşı

No:9/16

Dükkân

/

14,00m²

16.08.2017 15.35

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

9

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Yeni Çarşı

No:9/18

Dükkân

/

14,00m²

16.08.2017 15.40

Aylık                350,00 TL

5 Yıllık

21.000,00 TL

 

630,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hayri TÜRKYILMAZ

                                 Belediye Başkanı