ASKI İLANI - TİRİLYE MAH.2207 ada, 12-17 parseller

İlçemiz Tirilye (Zeytinbağı) Mahallesi 2207 ada, 12 ve 17 parseller üzerindeki taşınmazlar, B.K.V.K.B.K'nun 04.07.2017 tarih ve 7144 sayılı kararıyla 2. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenmiş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 02.08.2017 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.