ASKI İLANI - MÜRSEL MAHALLESİ
Belediyemiz Encümeninin 09.08.2017 tarih, 2017/607 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi 439,441,442,443,444,445,446,447,448 ve 449 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 14.08.2017 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) ay süre ile askıya asılmıştır.