ASKI İLANI - YÖRÜKALİ- MÜRSEL MAHALLELERİ
ASKI İLANI - YÖRÜKALİ- MÜRSEL MAHALLELERİ

İlçemiz Yörükali Mahallesi 758 ve 759 parseller ve Mürsel Mahallesi 60,61,62, 63 ve 64 parsellere ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.07.2017 tarih ve 2017/ 208 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26.07.2017 tarih ve 2457 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 07.09.2017 tarihinden itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.