ASKI İLANI - BADEMLİ MAH. 196 ADA
ASKI İLANI - BADEMLİ MAH. 196 ADA

İlçemiz Bademli Mahallesi 196 ada, 1 parselin batısındaki park alanına ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 02.06.2017 tarih ve 2017/ 160 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.07.2017 tarih ve 2097 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 07.09.2017 tarihinden itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.