BANKA PROMOSYON İHALESİ

T.C

MUDANYA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI

 

Sayı   :  65923351-                                                                                                           

Konu : Banka Promosyon İhalesi

 

 

Banka Promosyonu İhale Numarası          : 2017/1

 

1-Kurumun Adı                                            : Mudanya Belediye Başkanlığı

    A) Adresi                                                   : Şükrüçavuş Mah. Mustafakemalpaşa Cad. No:10

    B) Telefon ve Faks Numarası                  : 444 89 22 / 544 41 36

    C) Elektronik Posta Adresi                      : hesapisleri@mudanya.bel.tr

2-İhale Konusu                                              : Banka Promosyon İhalesi

3-Yasal Dayanak                                           : Kamu Görevlilerinin Aylık ve Ücretlerinin

                                                                           Bankalarca ödenmesinde çalışan personele

                                                                           promosyon ödenmesi konusunda yürürlükteki

                                                                           05.08.2008/18 sayılı ve10.08.2010/17 sayılı

                                                                           Başbakanlık Genelgeleri ve Muhasebat Tebliği

4-İhale Usulü                                                 :  4734 Sayılı İhale Kanununa Tabi olmayan Kapalı

                                                                           Zarf ve Açık Artırma Usulü

5-Kurumda Çalışan Personel sayısı            :  169

6-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı  :   10.000.000,00 TL. (Maaş+Mesai+İkramiye+Diğer)

7-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri             :  Başkanlık Makamı

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati            :  17/10/2017 Salı günü, saat 15:00

 

              Banka Promosyonu İhale Komisyonu 25/09/2017 Pazartesi günü, saat 14:00’de yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyon İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine, karar vermiştir.

 

              Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.mudanya.bel.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 17/10/2017 Salı günü saat 15:00’e kadar Başkanlık Makamı’na ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

 

          BAŞKAN                        ÜYE                                   ÜYE                                     ÜYE

     Kazım ONAŞ              Ahmet Refik YILDIZ       Turgut DAĞLI                            Erkut DAĞLI

     Mali Hizmetler Md.        Yazı İşleri Md.         Tüm Bel-Sen Sen.Ytk.               Disk-Genel İş Sen.Ytk