16 ADET KİRALAMA İHALESİ

 

 

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

1-       Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 16 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere  25 Ekim 2017 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır. Kira bedeline + KDV uygulanacaktır.

2-       İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

a)    Nüfus cüzdan fotokopisi.

b)    İkametgâh belgesi.

c)     Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).

d)    Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

e)     Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

f)     Tüzel kişiler için: 2017 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

3-       İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4-       İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir.

5-       İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

Sıra

No

 

ADRES

 

CİNSİ

 

 

ADA

/

PARSEL

 

 

 

İHALE

TARİH&SAATİ

 

TESPİT EDİLEN BEDEL

 

MUHAMMEN BEDELİ SÜRESİ

 

%3 GEÇİÇİ

TEMİNAT

 

1

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Yeni Çarşı

No:9/3

Dükkân

/

20,00m²

25.10.2017             15.00

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

2

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Yeni Çarşı

No:9/7

Dükkân

/

20,00m²

25.10.2017            15.05

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

 

3

Güzelyalı Mh.

51.Sokak Yeni Çarşı

No:9/10

Dükkân

/

20,00m²

25.10.2017             15.10

Aylık                500,00 TL

5 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

4

Çekrice Mh.

Karaağaç Mevkii.

Tarla

-/1469

5.222,59 m²

25.10.2017   15.15

Yıllık

2.000,00 TL

3 Yıllık

6.000,00 TL

180,00 TL

5

Orhaniye Mh.

Poyraztepe Mevkii

Zeytinlik

/187

15.850,00 m²

25.10.2017   15.20

Yıllık                3.000,00 TL

10 Yıllık

30.000,00 TL

 

900,00 TL

6

Yaylacık Mh.

Değirmenönü Mevkii

Zeytinlik

/206

4.900,00m²

25.10.2017   15.25

Yıllık                2.500,00 TL

10 Yıllık

25.000,00 TL

 

750,00 TL

7

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:78

Büro

Ofis

1458/1

18,00m²

25.10.2017   15.30

Aylık                180,00 TL

3 Yıllık

6.480,00 TL

 

194,40 TL

8

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:79

Büro

Ofis

1458/1

18,00m²

25.10.2017   15.35

Aylık                180,00 TL

3 Yıllık

6.480,00 TL

 

194,40 TL

9

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:80-81

Büro

Ofis

1458/1

36,00m²

25.10.2017   15.40

Aylık                320,00 TL

3 Yıllık

11.520,00 TL

345,60 TL

10

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:82

Büro

Ofis

1458/1

18,00m²

25.10.2017   15.45

Aylık                180,00 TL

3 Yıllık

6.480,00 TL

 

194,40 TL

11

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:83

Büro

Ofis

1458/1

18,00m²

25.10.2017   15.50

Aylık                180,00 TL

3 Yıllık

6.480,00 TL

 

194,40 TL

12

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:84

Büro

Ofis

1458/1

18,00m²

25.10.2017   15.55

Aylık                180,00 TL

3 Yıllık

6.480,00 TL

 

194,40 TL

13

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:85

Büro

Ofis

1458/1

18,00m²

25.10.2017   16.00

Aylık                180,00 TL

3 Yıllık

6.480,00 TL

 

194,40 TL

14

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:86-87

Büro

Ofis

1458/1

36,00m²

25.10.2017   16.05

Aylık                320,00 TL

3 Yıllık

11.520,00 TL

345,60 TL

15

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:88

Büro

Ofis

1458/1

18,00m²

25.10.2017   16.10

Aylık                180,00 TL

3 Yıllık

6.480,00 TL

 

194,40 TL

16

Ömerbey Mh.

Belediye İş Merkezi

Kat: 3 No:89

Büro

Ofis

1458/1

18,00m²

25.10.2017   16.15

Aylık                180,00 TL

3 Yıllık

6.480,00 TL

 

194,40 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hayri TÜRKYILMAZ

                                 Belediye Başkanı