ASKI İLANI - BURGAZ MAH. 2147 ADA, 1 ve 2 PARSEL
ASKI İLANI - BURGAZ MAH. 2147  ADA, 1 ve 2 PARSEL

İlçemiz Burgaz Mahallesi 2147 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mudanya Belediye Meclisi'nin 02.06.2017 tarih ve 2017/ 164 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.07.2017 tarih ve 2097 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış, B.K.V.K.B.K.'nun 06.10.2017 tarih ve 7371sayılı kararıyla değiştirilerek uygun bulunmuş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 27.10.2017 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.