ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH. 1514 ADA, 1 PARSELİN BATISINDAKİ PARK ALANI
ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH. 1514 ADA, 1 PARSELİN BATISINDAKİ PARK ALANI

İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1514 ada, 1 parselin batısında yer alan park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mudanya Belediye Meclisi'nin 02.06.2017 tarih ve 2017/ 165 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.07.2017 tarih ve 2097 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış, B.K.V.K.B.K.'nun 06.10.2017 tarih ve 7372 sayılı kararıyla değiştirilerek uygun bulunmuş olup, 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 27.10.2017 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.