KUMYAKA MAHALLESİ 108 ADA, 465 PARSEL
KUMYAKA MAHALLESİ 108 ADA, 465 PARSEL

İlçemiz Kumyaka Mahallesi 108 ada, 465 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı kanununun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.07.2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 21.09.2017 tarih ve 2550 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 06.11.2017 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde otuz (30) gün süre ile askıya asılmıştır.