ALTINTAŞ MAH- BURGAZ MAH.

Belediyemiz Encümeninin 08.11.2017 tarih, 2017/866 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 146,147,148,149,150,151,152,153,154, 155,156,157 ve 1194 nolu parseller ile Burgaz Mahallesi 2081 ada, 2 parseli kapsayan şuyulandırma alanında 3194sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 22.11.2017 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır