BURGAZ MAH. 2337 ADA, 1 PARSEL
BURGAZ MAH. 2337 ADA, 1 PARSEL

İlçemiz Burgaz Mahallesi 2337 ada, 1 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.10.2017 tarih ve 2017/264 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 16.11.2017 tarih ve 3333 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 15.12.2017 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde otuz (30) gün süre ile askıya asılmıştır.