ASKI İLANI - KUMYAKA MAHALLESİ KIYI KENAR ÇİZGİSİ
ASKI İLANI - KUMYAKA MAHALLESİ KIYI KENAR ÇİZGİSİ

 B.K.V.K.B.K.'nun 25.11.2017 tarih ve 7438 sayılı kararıyla ilçemiz Kumyaka Mahallesi'nde Bursa Koruma Kurulu'nun 14.10.1990 gün ve 1374 sayılı kararıyla belirlediği kentsel sit alanı sınırlarının deniz yönünde onaylı kıyı kenar çizgisi ile sınırlandırılması uygun bulunmuş olup 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 18.01.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.