ASKI İLANI - ÇEPNİ MAHALLESİ AKTEPE MEVKİİ
ASKI İLANI - ÇEPNİ MAHALLESİ AKTEPE MEVKİİ

İlçemiz Çepni Mahallesi Aktepe Mevkiinde 2863 sayılı kanun kapsamındaki antik taş ocağı B.K.V.K.B.K.'nun 16.12.2017 tarih ve 7469 sayılı kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlenmiş olup 2863 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 18.01.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.