ASKI İLANI - SİTELER MAH. 1944 ADA, 7 PARSEL
ASKI İLANI - SİTELER MAH. 1944 ADA, 7 PARSEL

İlçemiz Siteler Mahallesi 1944 ada, 7 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.11.2017 tarih ve 2017/315 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 21.12.2017 tarih ve 3663 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 30.01.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.